O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wspólne cechy najlepiej zarządzanych firm na świecie

biznes, firma, przedsiębiorstwo, marka, organizacja, sukces, rynek, klient, obsługa klienta, marketing, finanse, zarządzanie, zarządzanie kadrami, strategia, kadry, pracownicy, controlling, motywowanie, motywacja,

: www.interaktywna.com.pl

Zestawienie wspólnych cechy czołowych firm światowych zidentyfikowano w trakcie badań przeprowadzonych na próbce kilkuset przedsiębiorstw w kilkunastu krajach.

To Cię zainteresuje: Procedury w ocenie pracowników

Zestawienie to obejmuje następujące cechy:
• koncentracja na problemach rynku: dbałość o klienta; rozpoznawanie jego potrzeb i elastyczne dostosowywanie się do nich, a nawet wyprzedzanie potrzeb klienta; klienta traktuje się jako najważniejszy element przedsiębiorstwa; najlepsze firmy na świecie mają świetnie zorganizowany marketing
• koncentracja na funkcjach podstawowych realizowanych w firmie: w firmie produkcyjnej takimi funkcjami podstawowymi są np.: marketing, finanse, badanie i rozwój, produkcja, zarządzanie kadrami. Najlepiej zarządzane firmy dbają o zachowanie właściwych relacji między funkcjami podstawowymi, pomocniczymi i regulacyjnymi, przeciwdziałając tendencjom odśrodkowym
• wyraźne poczucie kierunku działania: wypracowana i aktualizowana strategia działania, umiejętna transformacja strategii działania na zadania taktyczne i operacyjne
• poszukiwanie prostoty: proste systemy zarządzania, proste struktury organizacyjne, proste systemy organizacyjne, proste procedury, funkcjonalność rozwiązań organizacyjnych
• dbałość o kadrę kierowniczą: profesjonalizm kadr kierowniczych, ciągłe doskonalenie kwalifikacji kadr, wypracowana i długofalowa polityka kadrowa, optymalne wykorzystywanie potencjału kierowniczego, rozpoznawanie rozwijanie talentów kierowniczych, wypracowane systemy awansów pionowych i poziomych, silna opcja na  uniwersalizację zawodową
• decentralizacja decyzji: duża autonomia komórek wewnętrznych, przy jednoczesnym koncentrowaniu się naczelnego kierownictwa na zadaniach strategicznych. Szerokie stosowanie tzw. parametrycznego systemu zarządzania wewnętrznymi ośrodkami odpowiedzialności (controlling)
• preferowanie życzliwych sposobów motywowania: redukowanie kar i przymusu, przewaga bodźców pozytywnych, stwarzanie warunków dla samorealizacji pracowników, wytwarzanie dobrego klimatu organizacyjnego
• kształtowanie tradycji firmy i jej kultywowanie: kształtowanie lojalności pracowników wobec firmy, wysoki stopień utożsamiania się pracowników z firmą i jej celami

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *