O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wspólne cechy najlepiej zarządzanych firm na świecie

Napisane 05.12.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: biznes, firma, przedsiębiorstwo, marka, organizacja, sukces, rynek, klient, obsługa klienta, marketing, finanse, zarządzanie, zarządzanie kadrami, strategia, kadry, pracownicy, controlling, motywowanie, motywacja,

: www.interaktywna.com.pl

Zestawienie wspólnych cechy czołowych firm światowych zidentyfikowano w trakcie badań przeprowadzonych na próbce kilkuset przedsiębiorstw w kilkunastu krajach.

Zestawienie to obejmuje następujące cechy:
• koncentracja na problemach rynku: dbałość o klienta; rozpoznawanie jego potrzeb i elastyczne dostosowywanie się do nich, a nawet wyprzedzanie potrzeb klienta; klienta traktuje się jako najważniejszy element przedsiębiorstwa; najlepsze firmy na świecie mają świetnie zorganizowany marketing
• koncentracja na funkcjach podstawowych realizowanych w firmie: w firmie produkcyjnej takimi funkcjami podstawowymi są np.: marketing, finanse, badanie i rozwój, produkcja, zarządzanie kadrami. Najlepiej zarządzane firmy dbają o zachowanie właściwych relacji między funkcjami podstawowymi, pomocniczymi i regulacyjnymi, przeciwdziałając tendencjom odśrodkowym
• wyraźne poczucie kierunku działania: wypracowana i aktualizowana strategia działania, umiejętna transformacja strategii działania na zadania taktyczne i operacyjne
• poszukiwanie prostoty: proste systemy zarządzania, proste struktury organizacyjne, proste systemy organizacyjne, proste procedury, funkcjonalność rozwiązań organizacyjnych
• dbałość o kadrę kierowniczą: profesjonalizm kadr kierowniczych, ciągłe doskonalenie kwalifikacji kadr, wypracowana i długofalowa polityka kadrowa, optymalne wykorzystywanie potencjału kierowniczego, rozpoznawanie rozwijanie talentów kierowniczych, wypracowane systemy awansów pionowych i poziomych, silna opcja na  uniwersalizację zawodową
• decentralizacja decyzji: duża autonomia komórek wewnętrznych, przy jednoczesnym koncentrowaniu się naczelnego kierownictwa na zadaniach strategicznych. Szerokie stosowanie tzw. parametrycznego systemu zarządzania wewnętrznymi ośrodkami odpowiedzialności (controlling)
• preferowanie życzliwych sposobów motywowania: redukowanie kar i przymusu, przewaga bodźców pozytywnych, stwarzanie warunków dla samorealizacji pracowników, wytwarzanie dobrego klimatu organizacyjnego
• kształtowanie tradycji firmy i jej kultywowanie: kształtowanie lojalności pracowników wobec firmy, wysoki stopień utożsamiania się pracowników z firmą i jej celami

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *