O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Co to jest bankowość elektroniczna?

Bankowość elektroniczna to pojęcie nowe, używane powszechnie zaledwie od kilku lat. Podstawowym instrumentem przyczyniającym się do wykreowania mody na bankowość elektroniczną stał się Internet, ale nie wolno zapominać, że pionierami bankowości elektronicznej były karta płatnicza i telefon. Dokonywanie transakcji

Target czyli grupa docelowa reklamy

Identyfikacja oraz charakterystyka docelowej grupy odbiorców i motywów nimi kierujących to najważniejszy element każdej działalności reklamowej. Należy możliwie jak najdokładniej zbadać potencjalnych nabywców, poznać i zrozumieć ich sposób postępowania oraz motywy, które nimi kierują podczas dokonywania decyzji

Mikrosegmentacja

Celem segmentacji w mikroskali jest bardziej szczegółowa analiza zjawiska różnorodności wymagań klientów w ramach poszczególnych rynków produktowych (lub makrosegmentów) zidentyfikowanych w trakcie analizy w makroskali. Dotyczy to zatem identyfikacji grup nabywców poszukujących w danym produkcie tego samego pakietu k

Co to jest akredytywa

Akredytywa jako forma rozliczeń pełniąca funkcję płatniczą, jest stosowana w celu zabezpieczenia beneficjenta przed ryzykiem niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Można ją więc określić jako zobowiązanie zaciągnięte przez bank otwierający akredytywę (akredytata), na zlecenie innej osoby (zleceniodawcy akre

Procedury w ocenie pracowników

Jako pomoc w przeprowadzaniu ocen okresowych kierownictwo przygotowuje odpowiednie procedury, które zwracają na wiele jej aspektów:  - Procedura P-16/BIOF/2002 dotycząca sposobu przeprowadzania rozmów i ocen okresowych z pracownikami w PPHU „XYZ” z dnia 6.03.2000r - Procedura P-17/BIOF/2000 dotycząca sposobu przyg

e-skrzynka.com

informacje

wedkowanie24