O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Mikrosegmentacja

Celem segmentacji w mikroskali jest bardziej szczegółowa analiza zjawiska różnorodności wymagań klientów w ramach poszczególnych rynków produktowych (lub makrosegmentów) zidentyfikowanych w trakcie analizy w makroskali. Dotyczy to zatem identyfikacji grup nabywców poszukujących w danym produkcie tego samego pakietu k

Analiza budżetu przedsiębiorstwa oraz kosztów kampanii reklamowej

Spośród czterech najbardziej popularnych sposobów ustalania budżetu (czyli procentu od sprzedaży, metody „wszystko na co nas stać”, według konkurencji oraz zadaniowej), ta ostatnia wydaje się być najbardziej racjonalna i rozsądna. Pozwoli ona bowiem przedsiębiorstwu przeznaczyć na kampanię taką ilość pienięd

Home banking

W systemie banku domowego świadczone są usługi typu home banking i office banking. W istocie usługa jest zasadniczo ta sama, inny jest jednak beneficjent usługi. Home banking adresowany jest do osób indywidualnych (prywatnych), natomiast office banking do przedsiębiorstw i instytucji. Usługą szczególną, charakterystyc

Klęska urodzaju State Farm

Kiedy George Mecherle, emerytowany farmer i Illinois, założył w 1922 roku State Farm Insurance Company, jego celem było stworzenie „uczciwej małej spółki ubezpieczeniowej, która mogłaby zaoferować ludności wiejskiej niższe składki niż te, które wnosili ich krewni w Chicago. W siedemdziesiąt lat później mała

Definicja długu

Przejęcie długu polega na zamianie osób występujących w miejscu dłużnika co dla banku może być bardzo korzystne, jeżeli nowy dłużnik daje lepszą gwarancję uzyskania przez bank spłaty kredytu. W miejsce dotychczasowego dłużnika (kredytobiorcy) wchodzi również inna osoba, która przejmuje dług jako swoje osobis

e-skrzynka.com

franczyzawpolsce.pl/baza-sieci/

feromony