O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zarządzanie postawami pracowników

Zarządzanie postawami pracowników Zarządzanie to szczególny rodzaj działalności oparty na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia. To planowanie, które pozwala ściśle określić cele firmy przy pomocy wcześniej zgromadzonych środków i wszelkich procedur potrzebnych do realizacji tych zamierzeń. Służy organizacji pracy i kształtowaniu więzi międzylu

Specyfika produktu turystycznego

Specyfika produktu turystycznego Przedmiotem zainteresowania i wykorzystania turystycznego są nie tylko elementy oferowane wyłącznie na rynku turystycznym i zaspokajające specyficzne potrzeby turystyczne, ale także rozmaite dobra i usługi funkcjonujące poza tym rynkiem. W związku z tym rozróżnia się trzy grupy produktów związanych z turystyką:- do

Role menedżerów

Role menedżerów Koncepcja roli polega na pracy, zaspokajaniu pewnych potrzeb w organizacji i ponoszeniu odpowiedzialności. Henry Mintzberg zaobserwował i wyróżnił dziesięć różnych ról, odgrywanych przez menedżerów. Role te można zaliczyć do trzech podstawowych kategorii: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej.

Proces wdrażania Total Quality Management (TQM) w 8 krokach

Proces wdrażania Total Quality Management (TQM) w 8 krokach Proces wdrażania TQM przedstawiany jest często w formie ośmiu kroków, jakie należy wykonać w kierunku jakości:1. Zaangażuj najwyższe kierownictwo w TQM,2. Przygotuj strategiczne plany poprawy jakości,3. Realizuj ciągłą poprawę jakości,4. Wprowadź szkolenia dla pracowników w zakresie rozwiązywania problemów,5.

Mikrosegmentacja

Mikrosegmentacja

seo sklep

Reklama na stronie

Reklama na stronie Osoby zainteresowane reklamą na stronie zapraszam do kontaktu email.Forma reklamy jest do uzgodnienia. Podobnie jak czas jej trwania. Istnieje możliwość zamieszczenia artykułu sponsorowanego, który pozostaje w serwisie dożywotnio.Strona funkcjonuje pod adresem biznesplan.me od roku 2009. Wcześniej była dostępna pod adr

Kontakt

Kontakt

wizytówki NAP