O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Odstąpienie od umowy kredytowej

Aby przystąpić do kredytu kredytobiorca przedkłada w banku wniosek kredytowy, który musi zawierać m.in:1) kwotę i walutę kredytu,2) przeznaczenie kredytu,3) termin wykorzystania kredytu,4) walutę wykorzystania kredytu,5) termin spłaty kredytu,6) walutę spłaty kredytu,7) harmonogram spłaty kredytu,8) proponowana form�

Marka i produkt w marketingu

O marketingu możemy także myśleć jako o koncepcji zarządzania działalnością produkcyjną i handlową przedsiębiorstwa, co nie oznacza, że jest to inna definicja, lecz raczej inny sposób podejścia do tego zagadnienia.Zarządzanie marketingiem to wdrażanie marketingowych koncepcji do realnych praktycznych działań pr

Kierunki przemian rynków papierów wartościowych na przykładzie Nasdaq

Rozwój nowych technologii i komunikacji zaspokoiło apetyt społeczeństwa na natychmiastową informacje. Inwestorzy coraz częściej korzystają z internetu jako wyłącznego źródła informacji giełdowych.  Granice krajów przestają mieć znaczenie, wykształca się nowa klasa inwestorów mających bezpośredn

Klęska urodzaju State Farm

Kiedy George Mecherle, emerytowany farmer i Illinois, założył w 1922 roku State Farm Insurance Company, jego celem było stworzenie „uczciwej małej spółki ubezpieczeniowej, która mogłaby zaoferować ludności wiejskiej niższe składki niż te, które wnosili ich krewni w Chicago. W siedemdziesiąt lat później mała

Formy przekazu marketingowego na www (2)

Twórcy reklam banerowych coraz częściej sięgają po implementacje wideo, audio. Banery traktowane są już nie tylko jako graficzne odnośniki do poszczególnych stron WWW, lecz jako narzędzia umożliwiające w pełni wykorzystanie najistotniejszej cechy reklamy on-line czyli jej interaktywności. Dlatego w oparciu o nowe t

e-skrzynka.com

informacje

Opakowania tekturowe producent Wrocław