O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Co to jest akredytywa pieniężna

Napisane 15.12.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: zabezpieczenia kredytu, kredyty, bankowość, długi, finanse, biznes, firma, inwestycje,

: Konstrukcje Warszawa - wskazówki dojazdu

Akredytywa pieniężna zwana akredytywą podróżniczą lub podróżniczym listem kredytowym, jest oprócz weksla najstarszym środkiem płatniczym stosowanym w obrocie międzynarodowym.

Przede wszystkim pełni ona funkcję bezpiecznego transportu środków pieniężnych w obrocie zagranicznym, jest instrumentem płatniczym stosowanym do wypłat gotówki na rzecz beneficjenta. Taką gotówkę beneficjent może przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z delegacją służbową za granicą.

W przeciwieństwie do akredytyw dokumentowych, ten rodzaj akredytywy:
- nie służy do regulowania płatności związanych z realizacją wcześniej zawartych kontraktów. Aby otrzymać określoną kwotę, beneficjent nie musi okazywać dokumentów, takich jak faktura handlowa, dokument transportowy, polisa ubezpieczeniowa
- beneficjentem akredytywy może być jej zleceniodawca

Uczestnikami akredytywy pieniężnej są: zleceniodawca, bank otwierający, beneficjent i bank pośredniczący. Strony akredytywy są dwie: bank otwierający i beneficjent (odbiorca należności). Bank otwierający zobowiązuje do zwrotu kwoty wypłaconej beneficjentowi akredytywy lub do skupienia weksli trasowanych ciągnionych przez beneficjenta na bank pośredniczący. Beneficjent z kolei, decyduje o tym, czy kwota zostanie mu wypłacona jednorazowo w całości czy sukcesywnie w miarę jego potrzeb.

Bank pośredniczący po otrzymaniu akredytywy pieniężnej, a przed realizacją sprawdza jej autentyczność oraz poprawność treści. Następnie zawiadamia beneficjenta o otrzymaniu akredytywy, przekazuje mu jej treść i jednocześnie potwierdza bankowi otwierającemu wykonanie jego zlecenia.

Po przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i formalnej, bank może zrealizować akredytywę pieniężną w terminie jej ważności do wysokości w niej określonej. W zależności od formy otwarcia bank dokonuje wypłaty z akredytywy na podstawie pisemnej dyspozycji beneficjenta lub na podstawie prezentowanego listu kredytowego.

Wyróżniane są dwa rodzaje akredytyw pieniężnych :
- akredytywa adresowa, gdzie bank otwierający zwraca się o wypłatę do jednego tylko banku zagranicznego, wymienionego z nazwy i będącego jego korespondentem
- akredytywa okrężna, gdzie bank otwierający wskazuje kilka banków – korespondentów wymienionych z nazwy lub ogólnie zwraca się do wszystkich swoich banków – korespondentów

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Co to jest akredytywa
Następny artykuł:Co to jest hipoteka