O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Bankomaty i autoryzacja kart płatniczych

bankomaty, oferty banków, pieniądze,

Do prawidłowego wykorzystania kart, niezbędne są urządzenia do ich obsługi, tj. bankomaty i terminale EFTPOS. Pierwszy bankomat został uruchomiony w 1964r. w Stanach Zjednoczonych przez Pennsylvania Bank.

Ze względu na pełnioną funkcję dzieli się je na:
- bankomaty typu ATM – wielofunkcyjne
- bankomaty typu CD – dysponują tylko jedną funkcją – najczęściej wypłata gotówki

Inne funkcje,jakie może pełnić bankomat to:
- sprawdzenie bieżącego stanu rachunku
- wydruk historii rachunku
- możliwość wymiany numeru PIN karty
- zapoznanie się z informacjami i ogłoszeniami banku
- przyjmowanie gotówki do depozytu,
- realizacja czeków
- dokonywanie przelewów
- doładowanie telefonu prepaid
                
Dostępność funkcji uzależniona jest od trybu pracy bankomatu. Pod tym względem dzielimy na:
1. bankomat pracujący w trybie off- line, najprostszy, najtańszy, pełni tylko funkcję wypłaty gotówki. Ze względu na możliwość nadużyć bank ustala limit wypłat (dzienny, tygodniowy). Bankomatem steruje komputer umieszczony w jego wnętrzu, który nie jest podłączony z żadnym systemem informatycznym, korzysta z informacji umieszczonych w pamięci
2. bankomat pracujący w trybie on- line, dają duże możliwości klientom i obsłudze. Są znacznie bezpieczniejsze, nie pozwalają na zaciąganie debetu. Tryb ten wymaga lepszej infrastruktury

<b>Proces autoryzacji kart płatniczych</b>

Dla posiadacza karty płatniczej jej użycie jest szybkim, łatwym sposobem dokonania wypłaty za zakupione towary czy usługi. W każdą transakcje zaangażowanych jest wiele osób.

System POS, sieciowy system rozliczeń, zlokalizowany w punktach sprzedaży, łączy systemy informatyczne instytucji bankowych z „inteligentnymi” kasami sektora handlowego i tym samym umożliwia bezgotówkowe płatności za nabyte towary i usługi. Usługę tą nazwano EFTPOS.
Podczas tej transakcji pracownik punktu usługowego po zgłoszeniu przez klienta chęci zapłaty powinien:
- poprosić o okazanie karty
- upewnić się czy dana karta może być honorowana w danym punkcie
- upewnić się czy nie minął termin jej ważności i nie posiada defektów fizycznych
- dokonać kontroli podpisu na rewersie
- dokonać jej autoryzacji poprzez skontaktowanie się z odpowiednim centrum autoryzacji np. Polcard, Centrum Kart i Czeków PKO SA

Autoryzacja polega na skontaktowaniu się z bankiem, który wystawił kartę w celu upewnienia się że:
- karta została rzeczywiście wydana przez bank
- istnieje odpowiedni rachunek karty
- w przypadku karty debetowej istnieje odpowiednie saldo rachunku pozwalające na spłacenie transakcji
- w wypadku innych kart istnieje odpowiedni limit
- nie znajduje się w wykazie kart wycofanych z obiegu
- posiadacz ma prawo do dokonania transakcji
 
Autoryzacja jest dokonywana poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez fax usługodawcy ze swoim centrum autoryzacyjno – rozliczeniowym. Kontakt może się odbywać poprzez terminal, który jest podłączony do zwykłej sieci telefonicznej i w momencie dokonywania transakcji sprzedawca jedynie przesuwa kartę w specjalnym czytniku terminala, a całego procesu dokonuje terminal, łącząc się automatycznie z centrum autoryzacyjno – rozliczeniowym, przekazuje mu dane o karcie i transakcji. Jeżeli terminal otrzyma odpowiedz pozytywną, to drukuje odpowiedni dowód sprzedaży, który wymaga tylko podpisu posiadacza karty.

Po autoryzacji rozpoczyna się rozliczenie transakcji. Usługodawca zanosi do banku lub przesyła za pomocą systemu komputerowego kopię dowodu sprzedaży do banku obsługującego, gdzie dokonuje się przetworzenie tych danych w celu dokonania zapłaty za transakcję.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Home banking
Następny artykuł:Rekrutacja - jej etapy i realizowane potrzeby