O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Hierarchia (piramida) potrzeb wg Abrahama Maslowa

Według niego tworzą one hierarchię klas, o różnym stopniu oddziaływania na zachowania ludzi. Zaspokojenie potrzeb niższych otwiera potrzeby wyższe. Maslow dowodzi, że potrzeby niższego rzędu przeważają. Ludzi zaczynają od zaspokojenia swoich potrzeb fizjologicznych. Po zdobyciu pracy, która zapewnia zaspokojenie t

Psychologia a Giełda Papierów Wartościowych

„Nie znam podobnego miejsca, w którym na metr kwadratowy przypada tylu idiotów, co na parkiecie giełdy”. Andrè Kostolany ostentacyjnie obnosi się ze swym lekceważeniem wobec wszystkich zawodowych spekulantów. Jego rada: „trzeba być nieufnym, cynicznym, nawet zarozumiałym, trzeba umieć powiedzieć:- Jeste�