O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Sztuka przemawiania przed pracownikami

praca, pracownicy, zarządzanie, motywacja, psychologia,

Twierdzi się, że o skuteczności przekazu decydują trzy czynniki. Reguła 10/30/60 określa w procentach siłę czynników decydujących o skuteczności przekazywanych werbalnie wiadomości.
10% - skuteczność przekazu – w jaki sposób potrafię zainteresować słuchaczy tym, o czym mówię, zdolność przekazania metafory.

30% - skuteczność przekazu zależy od sposobu przekazywania informacji (barwy głosu, intonacji, modulowania głosu).
60% - o skuteczności przekazu decyduje mowa ciała: kontakt wzrokowy, mimika twarzy, postawa i ruchy ciała, gestykulacja, dotykanie, dystans fizyczny, wygląd zewnętrzny i otoczenie, w którym się znajdujemy.

Nawet dobrze przygotowane wystąpienia kończyły się klęską, ponieważ zostały źle zaprezentowane. Oto kilka rad na temat sposobu przemawiania:
• Aby rozluźnić się przed występem, wykonaj kilka głębokich i powolnych oddechów.
• Nie śpiesz się z rozpoczynaniem, bo pośpiech stwarza wrażenie nerwowości.
• Stań prosto w swobodnej pozycji. Ciężar ciała przenoś z jednej nogi na drugą. Nie krzyżuj nóg i nie zginaj ich.
• Wstęp do swego wystąpienia i jego zakończenie miej tak dobrze opanowane, byś mógł je wygłosić utrzymując pełny kontakt wzrokowy ze słuchaczami.
• Pozwól swoim rękom na naturalną gestykulację, ale unikaj zbyt gwałtownych ruchów. Żywa gestykulacja jest świadectwem otwartości mówcy.
• Stosuj krótkie pauzy. Aby uniknąć monotonii, zmieniaj szybkość mówienia i wyraźnie akcentuj najważniejsze słowa.
• Nie grzeb w notatkach. Bądź na tyle dobrze obeznany z tematem, byś mówiąc mógł jak najdłużej utrzymywać wzrokowy kontakt z audytorium.
• Spoglądaj na poszczególnych słuchaczy i utrzymuj na nich wzrok przez kilka sekund.

Właściwe zakończenie jest bardzo istotne dla ogólnego efektu prezentacji. Pozostaw po sobie dobre wrażenie u słuchaczy. Jednym lub dwoma zdaniami podsumuj najważniejsze punkty swego wystąpienia. Doprowadź słuchaczy do najwyższego stadium zainteresowania i wzbudź w nich chęć odpowiedniego zareagowania na Twoje wystąpienie. Oto kilka sposobów uzyskania takich efektów:
• Podsumowując główne punkty swego wystąpienia możesz użyć np. takich zwrotów, jak: „Widzimy więc, że (1)… (2)… (3)… Są to powody, dla których…”.
• Na zakończenie dobrze jest przytoczyć odpowiedni cytat.
• Podsumowanie wystąpienia można też zrobić w formie stosownej anegdoty.
• Można zapytać słuchaczy, co oni sądzą na temat poruszanych spraw.
• Podsumowanie można zapisać w formie kilkuwyrazowej sentencji na planszy. Może to być coś w rodzaju: „Więcej ogłoszeń to wyższa sprzedaż”.
• Nigdy nie kończ zdaniem: „To wszystko, co mam do powiedzenia”. Końcowa konkluzja powinna być dobrze przemyślana i wygłoszona całkowicie z pamięci. Umożliwia to mówcy kończenie wystąpienia przy zachowaniu kontaktu wzrokowego z audytorium. Oznaką grzeczności wobec słuchaczy jest zakończenie przemówienia słowem „dziękuję”.
• Najdobitniejszą formą zakończenia prezentacji jest zachęcenie słuchaczy do podjęcia określonych działań.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *