O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Identyfikacja potrzeby wdrożenia systemu ISO

ISO, zarządzanie, przedsiębiorstwo, biznes, finanse, ekonomia,

Jest wiele przyczyn, dla których przedsiębiorcy decydują się wdrożyć system jakości oparty o normy ISO 9000. Wśród owych motywacji można wyróżnić dwie kategorie:  
- certyfikat ISO ubiegają się firmy doświadczone i mające dobre osiągnięcia. Chcą one być ocenione i uznane, przy czym liczą na zwiększenie udziału w rynku.
- certyfikat ISO ubiegają się przedsiębiorstwa, które w określonym przedziale czasowym zostały do tego zmuszone lub też skłonione przez swoich najważniejszych odbiorców.

Druga kategoria obejmuje przedsiębiorstwa, w przypadku których brak certyfikatu może mieć negatywny wpływ na przyszłe relacje handlowe. W tym przypadku przedsiębiorca kieruje się różnymi przesłankami:  
- Analizując zachowania klientów i biorąc pod uwagę wiedzę na temat norm ISO przedsiębiorca oczekuje znacznych korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości
- Biorąc pod uwagę fakt, że konkurenci uzyskali certyfikat jakości i wzmocnili swoją pozycję przedsiębiorca dostrzega konieczność wdrożenia systemu zapewnienia jakości
- W wielu przypadkach ważni odbiorcy bezwzględnie wymagają (jako warunek współpracy) posiadanie systemu zapewnienia jakości
- O wdrożeniu systemu zapewnienia jakości decydują względy prestiżowe

Podstawą bytu każdego przedsiębiorcy są klienci, a szczególnie ci, którzy przyjdą po produkt ponownie i podzielą się swoją dobra opinią na jego temat z innymi.

W każdym przedsiębiorstwie występują ograniczone zasoby (ludzkie, rzeczowe, finansowe). Przedsiębiorca jest zmuszony do ich optymalnego wykorzystania, któremu powinno towarzyszyć zadowolenie klienta i osiągnięcie przez firmę zysku.

Potwierdzeniem wdrożenia systemu zapewnienia jakości jest uzyskanie przez organizację certyfikatu.
    
Istotny jest również fakt, że system zapewnienia jakości jest tożsamy z IDEĄ MARKETINGU (THE MARKETING CONCEPT), która składa się z trzech części:  
1) Nastawienie na konsumenta - określenie potrzeb potencjalnych konsumentów i zaspokojenie ich (celem wymagań określonych w normach serii ISO 9000 jest osiągnięcie zadowolenia klientów)
2) Koordynacja i integracja firmy - wszyscy członkowie organizacji mają wspólny cel, czyli zadowolenie klienta (normy ISO wymagają zaangażowania wszystkich pracowników , zarówno naczelnego kierownictwa jak i pracowników niższych szczebli)
3) Nastawienie na zyski - sprzedawanie tych produktów, które zapewniają przedsiębiorstwu zyski pozwoli na przetrwanie i rozwój oraz na zaspokojenie potrzeb większej liczby klientów (uzyskanie certyfikatu tworzy zaufanie wśród obecnych i przyszłych klientów, którzy są skłonni do szerszych zamówień, zapewniają też organizacji szerszy udział w rynku)

To Cię zainteresuje: Ubezpieczenie kredytu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *