O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Produkt w marketingu

Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Zaspokojenie potrzeb nabywców stanowi podstawową funkcję produktu - jest to rdzeń produktu. Jednak w sytuacji, gdy na rynku istnieje wiele substytucyjnych produktów, konsument dokonuje oceny nie tylko możliwości zaspokojenia