O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Korzyści wynikające z prowadzenia handlu w Internecie

biznes, Internet, e-biznes, handel, firma, sklep internetowy, sklep, sprzedaż, informacje,

: microcement london contractor

Sieć znosi część barier, które ograniczają klasyczny handel. Handel elektroniczny otwiera zupełnie nowe perspektywy dla tych, którzy potrafią go właściwie wykorzystać. Z drugiej strony Internet, rozciągając się ponad granicami miasta, kraju, czy kontynentu wymusza ogromną konkurencję. Oprócz tego, że jest wielką szansą, stawia też bardzo wysoko poprzeczkę, jest wyzwaniem dla tradycyjnego sposobu i metod prowadzenia biznesu. Należy pamiętać, iż stosunkowo łatwo jest zaistnieć w internetowym biznesie, ale znacznie trudniej jest dorównać tym najlepszym. Aby nie ponieść klęski i wykorzystać niepowtarzalną szansę, trzeba świadomie przygotować się do wszelkich działań. Wdrażanie handlu internetowego jest uzasadnione w przypadku gdy firma posiada wielu partnerów handlowych i chce obniżyć koszty zawierania transakcji handlowych.

Rozwiązaniem może być system umożliwiający wymianę danych w postaci elektronicznej. Pozwoli to wydatnie obniżyć koszty związane z zawieraniem transakcji handlowych, zwiększy zadowolenie i lojalność klientów. Koszty dostępu do Internatu są już znacznie niższe niż w przypadku wykorzystywania klasycznych kanałów komunikacji takich jak faks, poczta kurierska itp. Systemy dedykowane do obsługi klientów nie wymagają od partnerów dużych inwestycji w narzędzia. Proste przeglądarki WWW w pełni zaspokajają potrzeby w zakresie prezentacji danych. W połączeniu z aktualizowanymi na bieżąco, wariantowymi katalogami, daje to możliwość istotnego wsparcia sprzedaży. Wdrożenie handlu internetowego może przynieść korzyści w sytuacji gdy firma ma problemy z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Tradycyjne zarządzanie łańcuchem dostaw, polegające na kontaktowaniu się za pomocą telefonu, faksu i poczty jest nieefektywne. Może wystąpić szereg problemów: braki komponentów do produkcji, nieterminowe dostawy, niezgodność zamówienia z dostawą. Firmy, aby się przed nimi zabezpieczyć, zwiększają ilość magazynowanych półproduktów, lub też biorą pod uwagę możliwość przestojów. Istnieje jednak możliwość istotnej poprawy sytuacji. Rozwiązaniem jest przygotowanie systemu handlu elektronicznego połączonego z oprogramowaniem ERP lub uruchomienie odpowiedniego komponentu w ramach systemu ERP. Całość powinna pozwolić na automatyzację procesu zakupu oraz elektroniczną wymianę danych pomiędzy firmą a jej dostawcami. Handel elektroniczny może pełnić również rolę nowego kanału sprzedaży.

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego kanału sprzedaży może przynieś dla firmy wymierne korzyści. Uzyskuje ona dostęp do nowych rynków, do nowych grup potencjalnych klientów. Skrócenie łańcucha dostaw w celu zwiększenia efektywności i usprawnienia dystrybucji, skrócenie czasu dostaw produktu, zmniejszenie kosztownych zapasów magazynowych lub ich likwidacja prowadzą do obniżenia ceny końcowej produktu. Oznacza to również poprawę satysfakcji klientów, przez dostarczenie klientom indywidualnym i firmom kanału on-line, pozwalającego na rozwijanie współpracy oraz nabywanie produktów i usług. Dzięki połączeniu z centralną bazą danych firmy klient może uzyskać ciągły dostęp do potrzebnych informacji, takich jak zapasy magazynowe, szczegóły transakcji, informacje o etapach realizacji zamówienia oraz wprowadzanych na rynek nowościach, promocjach, itd. Wszystkie informacje zamieszczane na witrynie WWW mogą być o wiele częściej uzupełniane niż te, rozprowadzane w formie drukowanej. Sieć umożliwia także sprawną i szybką obsługę posprzedażną przez eliminację niektórych etapów prac administracyjnych związanych z utrzymaniem bazy klientów, procesem realizacji zamówień czy dostarczania informacji, co jest podstawą utrzymania stałych klientów.

Wykorzystanie Internetu umożliwia obniżenie cen, zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów pracy. Koszty firm wykorzystujących rozwiązania e-biznesowe w kontaktach z kooperantami, dystrybutorami itp. są średnio o kilkanaście procent niższe niż firm działających w tradycyjny sposób - wynika z analizy banku Goldman Sachs.

Dla przedsiębiorstw handel elektroniczny daje takie korzyści jak:
• szybką i tanią łączność z partnerami i klientami
• promocję i sprzedaż (przyjmowanie zamówień) w systemie 24 godzinnym
• znajdowanie nowych rynków zbytu, partnerów, dostawców
• tworzenie bazy klientów oraz sieci zaopatrzenia i dystrybucji
• tanią i szybką dystrybucję towarów i usług, które mogą być przesyłane w formie elektronicznej
• obniżenie kosztów operacyjnych
• wydajniejszą i szybszą obsługę klientów
• uproszczenie i przyspieszenie procesu realizacji zamówień i wymiany dokumentów handlowych

Podstawowym atutem elektronicznego rynku jest szeroki dostęp do informacji. Dzięki wykorzystaniu rozbudowanej sieci WWW istnieje możliwość łatwego przygotowania, a następnie modyfikowania atrakcyjnych ofert handlowych. Biorąc pod uwagę bardzo duże możliwości multimedialne, można stwierdzić, iż ta forma sprzedaży może skutecznie konkurować ze wszystkimi znanymi dotychczas sposobami handlu. Wykorzystując sieć WWW, można przeprowadzać także badania rynku oraz tworzyć różnorodne zestawienia.

Dużą zaletą jest także szybkość transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu. Jest ona większa niż jakikolwiek inny sposób robienia zakupów. Kolejny argument przemawiający na korzyść elektronicznych transakcji to ich niskie koszty, co z kolei pozwala obniżyć ceny sprzedawanych towarów. Powyższe argumenty wydają świadczyć o wyższości transakcji elektronicznych pod względem jakości i możliwości zarówno dla kupujących i sprzedających.

: airmax.pl opinie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *