O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Rola Internetu w firmach sektora MSP cz. 2/2

Internet, marketing, MSP, zarządzanie, serwery, komunikacja, strona internetowa, koszty, klienci, biznes, handel, outsourcing,

Zalety dostępu do Internetu dla firm chcących prowadzić działalność marketingową są następujące:
- najbogatsze źródło informacji
- rozproszone źródło informacji
- sprawny system wyszukiwania za pomocą przeglądarek
- duża szczegółowość informacji
- dostępność 24h
- równouprawnienie w dostępie do informacji
- wszechobecność Internetu
- dostęp do ofert firm z całego świata
- szybkie uwzględnienie międzynarodowych standardów
- dostęp do światowych premier i promocji
- bezpośredni kontakt z producentem

Internet w sektorze MSP może pełnić następujące funkcje:
- informacyjną
- komunikacyjną
- marketingową
- wspomagającą zarządzanie
- wymiany handlowej

Funkcja informacyjna Internetu przejawia się w świadczeniu usług WWW, które umożliwiają szybki dostęp do ogromnego archiwum dokumentów przechowywanych na różnych serwerach podłączonych do sieci, rozproszonych po całym świecie. Szczególnie istotne dla przedsiębiorstw sektora MSP są serwisy informacyjne tworzone przez instytucje i agendy rządowe, firmy konsultingowe, agencje informacyjne oraz inne organizacje, które nieodpłatnie lub odpłatnie udostępniają bazy danych o jednostkach gospodarczych będących w ich posiadaniu.

Funkcja komunikacyjna Internetu w przedsiębiorstwach małych i średnich jest realizowana głównie przez pocztę elektroniczną, której można przypisać wiele cech wymaganych przy nowoczesnej komunikacji. Przede wszystkim może ona obsługiwać odbiorców informacji w każdym miejscu i czasie. Jej zaletami są: szybkość, interaktywność, bezpośredniość oraz łatwość w obsłudze i ekonomiczność. Poczta elektroniczna może być wykorzystana w tym przypadku do:
- przesyłania dokumentów między przedsiębiorstwami a instytucjami finansowymi, urzędami celnymi, urzędami skarbowymi, ZUS-em itp.
- kontaktowania się z kontrahentami
- archiwizowania i porządkowania otrzymanej korespondencji
- dostarczania dokumentów wewnętrznych w przedsiębiorstwach średnich (rozporządzeń, instrukcji itp.)

Funkcja marketingowa może się przejawiać w wykorzystaniu stron WWW oraz poczty elektronicznej. Strony WWW umożliwiają MSP prezentację swoich ofert. Witryna internetowa pozwala dotrzeć z informacją o przedsiębiorstwie i o produkcie lub usłudze do ogromnej rzeszy potencjalnych klientów bez ponoszenia kosztów np. drukowania i dystrybucji folderów. Korzystanie ze stron WWW zapewnia przedsiębiorstwu:
- hipertekstowość, czyli łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi dokumentami bądź częściami dokumentów
- możliwość obsługi wielu klientów jednocześnie
- indywidualizację, czyli dopasowanie zawartości poszczególnych stron do wymagań, preferencji i potrzeb danego klienta
- możliwość aktualizowania informacji na bieżąco
- publikowanie informacji z dowolną szczegółowością
- dostępność serwisu przez całą dobę dla klientów z całego świata
- możliwość zbierania opinii i uwag klientów o produktach za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na stronie
- gromadzenie informacji o atrakcyjności poszczególnych stron przez liczenie wizyt na stronie
- możliwość integracji z bazą danych (np. aktualna informacja o ilości towaru w hurtowni)
- możliwość utworzenia internetowego sklepu i oferowania zakupów on-line

Strony WWW odgrywają również ważną rolę jako medium reklamy i promocji. Pozwalają na atrakcyjną formę przekazu informacji (opis, zdjęcie, dźwięk, animacja) z dowolnym stopniem szczegółowości, o każdej porze i w każdym miejscu.
Poczta elektroniczna jako narzędzie marketingu umożliwia przedsiębiorstwu przesłanie:
- komercyjnych listów elektronicznych wysyłanych masowo (mass commercial e-mail)
- komercyjnych listów elektronicznych adresowanych do określonych segmentów (segmented commercial e-mail)
- zindywidualizowanej komercyjnej poczty elektronicznej (individualized commercial e-mail)

Funkcja wspomagająca zarządzanie przez Internet w sektorze MSP może przejawiać się w dzierżawie rozwiązań informatycznych tak sprzętowych, jak i oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Użytkownik za korzystanie z wynajmowanego oprogramowania i dodatkowych usług (archiwizowanie danych, zdalny dostęp itp.) płaci stały miesięczny abonament.

Argumentami przemawiającymi za przyjęciem takiego rozwiązania mogą być: niskie i stałe opłaty za korzystanie z usług informatycznych (ich outsourcing), obniżka kosztów systemu wspomagającego zarządzanie (nie ma potrzeby zatrudniania informatyków, zakupu sprzętu i oprogramowania), bieżący serwis, jakość obsługi systemu, możliwość dostępu do aplikacji z każdego miejsca przez łącza modemowe lub internetowe, aktualność rozwiązań systemu, bezpieczeństwo danych. Obawy budzą jednak: lęk przed powierzeniem własnych danych innej firmie, niska jakość i zawodność łączy internetowych. Również fakt, że jest to rodzaj usługi od niedawna dostępny na naszym rynku może powodować odczucie braku zaufania do firm oferujących te usługi.

Funkcja wymiany handlowej między przedsiębiorstwami prowadzonej drogą elektroniczną może się odbywać poprzez specjalistyczne serwisy, będące platformami B2B. Internet pozwala w tym przypadku zminimalizować koszty wymiany handlowej, skrócić czas i obniżyć ceny oraz rozszerzyć grupę klientów, jak również wyrównać szansę wszystkich użytkowników platformy B2B. Kupujący również mają korzyści z tej formy wymiany, a mianowicie oszczędność czasu i dostęp do szerokiej oferty produktów i usług. Niektóre z platform, określające się mianem B2B, pozwalają jedynie na umieszczenie swoich ofert i przeglądanie innych. W tym przypadku odgrywają one rolę tradycyjnego modelu ogłoszeń prasowych. Niektóre z przedstawionych platform umożliwiają, oprócz ogłoszenia oferty w sieci, również uczestnictwo w aukcjach, składanie zamówień u partnera itp.

Patrząc na możliwości wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że obejmują one szerokie spektrum narzędzi, technologii i usług, które pozwalają na pełne korzystanie z bogactwa jego zasobów i możliwości. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa z sektora MSP chcą i potrafią skorzystać z szans, jakie niesie ogólnoświatowa sieć.

To Cię zainteresuje: Definicja długu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Rola Internetu w firmach sektora MSP cz. 1/2
Następny artykuł: