O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zarządzanie przez jakość czyli co to jest Total Quality Management (TQM)

Napisane 10.03.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: zarządzanie, TQM, jakość, logistyka, firma, przedsiębiorstwo, Total Quality Management, zarządzanie przez jakość, normy jakości,

Kompleksowe zarządzanie przez jakość jest podstawową filozofią zarządzania jakością. Pojęcie to powstało w Japonii na początku lat osiemdziesiątych, a następnie zostało rozwinięte w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tym okresie zaczęto kompleksowo podchodzić do problemów jakości, widząc w tej filozofii receptę na konkurencyjność swoich wyrobów na rynkach światowych. Filozofię tę wprowadziło na Zachodzie wiele wielkich koncernów i mniejszych firm, traktując ją jako najistotniejszą strategię swoich poczynań w latach dziewięćdziesiątych.

Podstawy i założenia TQM wykształcały się od początku powstania koncepcji jakościowych i do dnia dzisiejszego ulegają rozbudowie oraz przekształceniom. Inne propozycje dotyczące zarządzania jakością, przede wszystkim popularny w krajach europejskich nurt związany z zapewnianiem jakości i związane z nim normy ISO serii 9000, stają się stopniowo instrumentami w dążeniu do TQM.

Współcześnie szczególnego znaczenia nabierają problemy związane z zarządzaniem własnością firmy, ponieważ w gospodarce funkcjonują takie instrument rynku finansowego jak: giełda, banki, fundusze ubezpieczeniowe i inwestycyjny, które działają nie tylko w skali kraju, ale także w układzie międzynarodowym. Wyniki i rezultaty przedsiębiorstw staja się informacją powszechnie dostępną, ponieważ zależy od tego pozycja rynkowa firmy.

Codziennie tysiące akcjonariuszy swoimi decyzjami kupna papierów wartościowych, a w szczególności akcji spółek notowanych na giełdzie, decydują o powodzeniu, sukcesie lub utracie pozycji, a nawet bankructwa firmy. Dlatego szczególne znaczenie posiadają czynniki kształtujące wartość firmy oraz metody zarządzania jej jakością. Zarządzanie wymaga użycia wyspecjalizowanych metod i ciągłej restrukturyzacji firmy.
Restrukturyzacja ta obejmuje między innymi: produkty, technologie, systemy wytwarzania, finanse, struktury organizacyjne, marketing i zarządzanie. Dla potrzeb zarządzania jakością firmy niezbędnie jest użycie nowoczesnych metod monitoringu i kontrolingu.

Niezwykle istotnym zagadnieniem stały się narzędzia zarządzania wartością firmy, do których zaliczyć można metody reengineringu, TQM i inne nowoczesne metody zarządzania. Zastosowanie ich może stać się niezbędnym warunkiem podniesienia wartości firmy, a tym samym uzyskania wysokiej ceny rynkowej.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *