O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Charakterystyka Total Quality Management (TQM)

Napisane 10.03.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: zarządzanie, TQM, jakość, marketing, logistyka, klient, obsługa klienta, zarządzanie jakością, firma, Total Quality Management, zarządzanie przez jakość,

: ślub kos

Zarządzanie przez jakość szeroko wkroczyło poza horyzont działań wchodzących w zakres zarządzania jakością. Jest oso sposobem zarządzania – a raczej filozofią zarządzania - zakładającą podporządkowanie idei kompleksowej, totalnej jakości wszystkich podstawowych płaszczyzn funkcjonowania organizacji i w ten sposób udoskonalenia jej efektywności, elastyczności i konkurencyjności. TQM angażuje całe przedsiębiorstwo, każdy wydział, każdą sferę działalności, każdą pojedynczą osobę na każdym poziomie struktury organizacyjnej.

Na przestrzeni lat powstały różne definicje i charakterystyki TQM, które różnią się od siebie stopniem szczegółowości. Większość definicji łączy eksponowanie kluczowych elementów TQM, a mianowicie:
- orientacja na klienta (zewnętrznego i wewnętrznego),
- procesu ciągłych zmian i usprawnień,
- totalnego świadomego wagi jakości, zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach wraz z zapewnieniem przywództwa i pracy grupowej,
- doskonalenia przez ciągłą edukację realizowaną w ramach programu szkoleń i treningów,
- zapewnienia ciągłej zdolności do dostosowań kluczowych procesów, przy ścisłej obserwacji i pomiarze,
- dążenia do kształtowania pożądanych stosunków z dostawcami.

Najważniejszym w Total Quality Management jest człowiek współdziałający z innymi ludźmi, działający zespołowo dla osiągnięcia sukcesu. Praca zespołowa, dzięki możliwości wspólnego dyskutowania, konsultowania i współdziałania w trakcie realizacji kolejnych problemów - zadań, umożliwia osiąganie lepszych wyników niż miałoby to miejsce, gdyby członkowie zespołu działali w pojedynkę. Ludzie połączeni filozofią TQM w zespoły, działając pod przywództwem liderów, realizują strategię i cele firmy oraz przyjęte programy (plany) prowadzące do sukcesu, którym jest korzyść mierzona zadowoleniem klienta

Kluczem do sukcesu jest zazębianie się strategicznych, organizacyjnych, personalnych i technicznych przedsięwzięć w zabezpieczeniu jakości. Człowiek jest centralnym punktem. Duch pracy zespołowej jest wymogiem.

Zespół musi być odpowiednio wykształcony i przeszkolony oraz teoretycznie i praktycznie przygotowany do pracy. Jednocześnie musi być motywowany w taki sposób, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani w to, co robią. Oczywiście zespół ten musi być wyposażony w odpowiednią technologię i narzędzia, które umożliwiają mu uzyskanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *