O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Polityka jakości i zarządzanie przez jakość

zarządzanie, firma, jakość, TQM, logistyka, marketing, logistyka,

Podstawą działań w przedsiębiorstwie jest dobra polityka jakości. Dobrze sformułowana polityka jakości powinna określać:
- co oznacza jakość dla naszego przedsiębiorstwa,
- dlaczego jakość jest ważna,
- kogo dotyczy jakość,
- odpowiedzialność kierownictwa przedsiębiorstwa za jakość,
- cele jakościowe przedsiębiorstwa.

Sformułowana i opublikowana przez przedsiębiorstwo polityka jakości powinna być realizowana przez każdego pracownika. Musi być szczegółowo opisana na poszczególnych stopniach hierarchii.

Główne zasady zarządzania jakością:
- Orientacja nastawiona na klienta (Customer Focus Orientation) – organizacja zależna jest od swoich klientów i dlatego powinna w pełni poznać i zrozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby, zaspokajać te potrzeby oraz usiłować wyprzedzać oczekiwania klientów.
- Przywództwo (Leadership) – kierownictwo organizacji powinno ustanowić cele i kierunki oraz stworzyć optymalne warunki środowiska wewnętrznego, w którym pracownicy mogą odczuwać pełne zaangażowanie, by osiągnąć założone cele.
- Zaangażowanie ludzi (Involvement of Peoples) - pracownicy wszystkich szczebli są częścią organizacji. Wykorzystują oni swoje możliwości i zdolności w celu uzyskiwania korzyści przez organizację.
- Podejście procesowe (Process Approach) – pożądane wyniki są osiągane bardziej wydajnie, jeżeli wszystkie zasoby i działania są właściwie wykorzystane podczas procesów.
- Systemowe podejście do zarządzania  (System Approach to Management) - identyfikowanie, zrozumienie oraz zarządzanie systemem jako zintegrowanymi procesami; stanowią one efektywne cele osiągane przez organizację.
- Ciągłe doskonalenie (Continual Improvement) – ciągłe doskonalenie jest niezmiennym celem organizacji.
- Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty (Factual Approach to Decision Making) – efektywne podejmowanie decyzji i działań opiera się na logicznej i intuicyjnej analizie informacji.
- Wzajemne korzystne więzi z dostawcami (Mutually Beneficial Supplier Relationships) – uwydatniają one zdolności oraz wartości organizacji, które powiązane są ze sobą w łańcuch jakości (dostawcy-odbiorcy).

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *