O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Produkt w marketingu

marketing, promocja, handel, sprzedaż,

Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Zaspokojenie potrzeb nabywców stanowi podstawową funkcję produktu - jest to rdzeń produktu.

Jednak w sytuacji, gdy na rynku istnieje wiele substytucyjnych produktów, konsument dokonuje oceny nie tylko możliwości zaspokojenia potrzeby przez produkt, ale również:
- cech fizycznych produktu, takich jak: jakość, marka, opakowanie i oznakowanie
- dodatkowych korzyści związanych z nabyciem produktu, a wynikających  z otrzymanej gwarancji i usług posprzedażowych świadczonych na rzecz posiadaczy produktu

Wyposażenie produktu polega na nadaniu mu określonych cech fizycznych oraz na przyznaniu konsumentowi dodatkowych korzyści związanych z jego nabyciem.

Wyposażenie produktu jest często kryterium decydującym o zakupie, dlatego niezmiernie ważny jest właściwy dobór elementów wyposażenia produktów, czyli:
- jakość - jest to zbiór cech produktu i stopień spełnienia przez produkt wymagań. Jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny produktu przez jego nabywców. Produkty dobrej jakości posiadają wszystkie cechy i spełniają wszystkie wymagania oczekiwane przez nabywców i narzucone przez prawo (np. normy bezpieczeństwa produktów elektrycznych)
- opakowanie - pełni dwie podstawowe funkcje: zabezpiecza przed uszkodzeniem oraz reklamuje towar i jego producenta. W sytuacji, gdy na rynku występują podobne produkty, opakowanie może być tym czynnikiem, który spowoduje, że klient zwróci uwagę na konkretny produkt. Dobre opakowanie jest więc środkiem reklamowym produktu
- oznakowanie - pozwala klientowi na uzyskanie podstawowych informacji o produkcie. Informacje, jakie powinny być umieszczone przy każdym produkcie, to: nazwa produktu i producenta, cena detaliczna produktu i jego charakterystyka (tj. składniki, z jakich został wykonany), data produkcji, sposób użytkowania i termin przydatności
- marka - czyli znak firmowy, to typowy dla danego produktu lub grupy produktów znak graficzny lub nazwa. Marka może być znakiem producenta (E. Wedel, Sony), znakiem przedsiębiorstwa handlowego (Marcpol, Hit) lub znakiem określonego produktu (Blend-a-med, Always, Old Spice, Frugo)
- gwarancja - polega na tym, że sprzedawca lub producent przyjmują na siebie obowiązek naprawy lub wymiany sprzedanego towaru - jeżeli okaże się, że usterki powstaną w określonym czasie
- usługa posprzedażowa - obejmuje takie działania sprzedawców, jak: dostawa do domu i ewentualny montaż, dostarczenie części zamiennych czy wykonanie naprawy

To Cię zainteresuje: Produkt w marketingu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Promocja w marketingu
Następny artykuł:Formy przekazu marketingowego na www (1)