O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Rekrutacja i źródła pozyskiwania pracowników

Rekrutacja to proces rozpoznania i przyciągnięcia puli kandydatów, z których wyselekcjonowanym jednostkom zostaną w okresie późniejszym złożone oferty pracy.Ogólnie biorąc źródła rekrutacji dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną. Oznacza to, iż organizacja  może obsadzić dane stanowisko bądź  pra

Rekrutacja - jej etapy i realizowane potrzeby

Rekrutacja to proces polegający na poszukiwaniu i wyborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku pracy, które zamierza się stworzyć, bądź takim, które istnieje i będzie utrzymane lub przekształcone.Trzeba przy tym postępować według procedury obejmującej przynajmniej cztery następujące etapy:- analiza potrzeb w

Opis przykładowego stanowiska pracy

Każda firma przed przystąpieniem do przyjęcia osoby na dane stanowisko musi wcześniej przygotować opis danego stanowiska pracy. Opis taki zawiera podstawowe informacje określające charakter stanowiska pracy, dodatkowe wymagania lub cechy. Przy rekrutacji dokument taki dostarcza informacji o szkoleniach, awansach, rozwoju

Oceny i rozmowy z pracownikami

Jedną z głównych funkcji zarządzania postawami pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi w firmie jest ocenianie pracowników. Jest to funkcja polegająca na przeprowadzaniu w formie ustnej lub pisemnej procesu wartościowania pracowników, ich cech osobowych, zachowań oraz poziomu wykonania zadań istotnych z punktu wid