O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Rekrutacja - jej etapy i realizowane potrzeby

praca, rekrutacja, pracownicy, rynek pracy,

Rekrutacja to proces polegający na poszukiwaniu i wyborze kandydatów do zatrudnienia na stanowisku pracy, które zamierza się stworzyć, bądź takim, które istnieje i będzie utrzymane lub przekształcone.

Trzeba przy tym postępować według procedury obejmującej przynajmniej cztery następujące etapy:
- analiza potrzeb w zakresie zatrudnienia,
- poszukiwanie kandydatów wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu
- selekcja kandydatów (na podstawie życiorysów lub kwestionariuszy osobowych, rozmów, testów i innych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji)
- przyjęcie wybranego kandydata i jego integracja z personelem organizacji

Koncepcja rekrutacji zawsze ma wtórny charakter w stosunku do opinii, że brakuje czasu lub odpowiednich kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw), aby wykonać pracę uznawaną za niezbędną dla organizacji. Wyciąga się stąd wniosek, niekiedy zbyt szybko, iż trzeba uzupełnić liczbę zatrudnionych poprzez rekrutację zewnętrzną lub przegrupowania wewnętrzne.

Potrzeby w tym zakresie mogą być trojakiego rodzaju:

1. O znaczeniu strategicznym, to znaczy łączące się z podejmowaniem nowych rodzajów działalności, z przekształceniami organizacyjnymi i/lub technologicznymi.

2. Pilne okresowe lub zamierzone działania taktyczne związane  
Np. z zastępstwami osób, które odeszły z organizacji lub chorych pracowników wzmocnieniem kadrowym w konsekwencji zwiększania zakresu pracy, zróżnicowaniem (dywersyfikacją) działalności przedsiębiorstwa lub zmianami jego struktury. Podkreślam, że łatwiej jest zgłaszać zapotrzebowanie na nowych pracowników w sytuacji widocznego niepełnego zatrudnienia niż w sytuacji odwrotnej, to znaczy nadmiaru liczby zatrudnionych.
   
3. Związane z ruchami kadrowymi samych pracowników (przeniesienia lub awanse, uzupełnienia liczby pracowników na szczeblu podstawowym lub też przegrupowania).  

Istnieją przyczyny związane z prestiżem hierarchicznym (składający zapotrzebowanie wyciąga korzyści z posiadania większej liczby podwładnych), wynikające z trudności w negocjowaniu podziału zadań między pracownikami(można zwiększyć tempo pracy, ale nie robi się tego z obawy przed podjęciem odpowiednich działań lub z przyzwyczajenia do pozostawienia biegu rzeczy samej sobie ),wynikające ze złej organizacji pracy(praca zespołowa nie jest badana z dostateczną dokładnością, organizacja czasu pracy pozostawia wiele do życzenia, utrzymywane są niepotrzebne zadania, nie są dostatecznie znane lub nie są stosowane administracyjne).

Ustalanie potrzeb zatrudnienia kogoś wywołuje m.in. następujące pytania:
• Czy nie można byłoby zlikwidować niepotrzebne pracy i rozdzielić działania na nowym stanowisku pracy między obecnie zatrudnionych ?
• Czy potrzeby te nie zostały ustalone na zbyt wysokim poziomie?
• Czy nie poszukuje się osoby opatrznościowej, która mogła by wreszcie rozwiązać problemy niekompetencji technicznych lub w zakresie kierowania zespołem?  

Pytania powyższe mają pomóc znaleźć odpowiedź, czy możliwe jest zastosowanie innych środków niż rekrutacja. Często zamiast uruchamiać rekrutację można przeprowadzić reorganizację i doprowadzić do zrównoważenia zadań w zespole lub podjąć działania zmierzające do podniesienia możliwości zespołu (poprzez kształcenie, przeniesienia pracowników do tych części przedsiębiorstwa, gdzie ich  kompetencje mogłyby zostać wykorzystane, zmiany technologiczne, częściową automatyzację lub nabycie nowego wyposażenia).

Rekrutację można traktować jako dynamiczny związek trzech rodzajów partnerów uczestniczących w tym procesie:
- kandydatów, którzy poszukują miejsca pracy, zaangażowania zawodowego i satysfakcjonującego wynagrodzenia;
- pracowników , którzy zamierzają zmienić działanie zespołu poprzez przyjęcie i adaptację nowego kolegi; muszą tego dokonać zachowując równowagę zawodową i społeczne reguły funkcjonowania przedsiębiorstwa, respektując politykę zatrudnienia, organizację stanowisk pracy i system wynagradzania;
- doradców zewnętrznych, których jedynym zadaniem jest ułatwianie wzajemnych kontaktów między dwiema wyżej wymienionymi grupami.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *