O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zalety i wady leasingu

leasing, biznes, finanse, ekonomia, banki, odsetki, oprocentowanie, finansowanie firmy, RRSO, raty, inwestycje, inwestowanie, podatki, kapitał, sprzedaż, kredyt bankowy, zysk, koszt,

Do najważniejszych zalet umowy leasingu należą min.:
• leasing to bardzo prosta i szybka procedura, znacznie szybsza niż w przypadku kredytu bankowego
• wpłatę początkową (czynsz inicjalny) i raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, w ten sposób zmniejszając obciążenia podatkowe
• zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
• leasing daje możliwość pokrywania kosztów użytkowania maszyn i urządzeń z bieżących przychodów firmy
• możliwość finansowania własnych inwestycji z obcych środków trwałych tj. środków należących do leasingodawcy, o charakterze długo lub średnioterminowym
• możliwość niewielkiego zaangażowania kapitału własnego (niska opłata na początku umowy)
• umowa leasingu nie podlega opłacie skarbowej tak jak to ma miejsce w przypadku np. umowy sprzedaży
• leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskania środków na inwestycje, np.: kredytu bankowego
• umożliwienie łatwiejsze niż w przypadku zakupu, wymiany środków zużytych fizycznie lub przestarzałych z powodu postępu technicznego na nowe
• leasing jest elastycznym źródłem finansowania, przygotowanym w sposób zindywidualizowany
• spłata leasingu (rat i odsetek) może dokonywać się wg stałych rat, wg ściśle ustalonych reguł lub też może być zaprojektowana i dostosowana do konkretnych możliwości płatniczych leasingobiorcy
• w krańcowych warunkach leasingu można przewidzieć nawet 100% finansowanie, istnieje to wtedy, gdy nie ma wymaganej początkowej opłaty np. kaucji, prowizji
• leasing jest korzystnym źródłem finansowania w sytuacji dużego ryzyka, w określeniu przyszłego popytu, umożliwia szybką wymianę wyposażenia lub tez rozwiązanie umowy w przypadku braku popytu lub zmian w technologii

Do wad należą min.:
• pozbawienie leasingobiorcy prawa własności przedmiotu leasingu, co zmniejsza jego prestiż i pozbawia go satysfakcji
• stosunkowo wysoki koszt leasingu wynikający z konieczności pokrycia wszelkich kosztów leasingodawcy  związanych z daną umową oraz zapewnienie odpowiedniej stopy zysku
• formalne pozbawienie leasingobiorcy roszczenia do zysku z wartości przedmiotu leasingu, jaką reprezentuje on po zakończeniu umowy, mimo pokrycia pełnej wartości tego przedmiotu
• ścisłe związanie się leasingobiorcy z leasingodawcą w czasie trwania umowy
• pełne ponoszenie wszelkiego ryzyka przez leasingobiorcę

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *