O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Rodzaje leasingu cz. 2

leasing, biznes, firma, finanse, ekonomia, kredyt, finansowanie, kredyty dla firm, raty, bank,

3. W podziale transakcji leasingowych wg kryterium czasowego wyróżnia się:
a) Leasing krótkoterminowy – umowa zawierana jest na okres do 3 lat.
b) Leasing średnioterminowy – umowa zawierana jest na okres 3-10 lat.
c) Leasing długoterminowy - umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 10 lat.

4. Leasing można zróżnicować także na rodzaj transakcji:
a) z pełnym zwrotem kosztów – jest to leasing, w którym suma przewidzianych do uiszczenia opłat za korzystanie, pokrywa lub przewyższa wszelkie poniesione przez leasingodawcę nakłady na przedmiot leasingu, koszty kredytowania oraz jego zysk.
b) z częściowym zwrotem kosztów – leasing, w którym suma przewidzianych do uiszczenia opłat za korzystanie, nie pokrywa wszelkich poniesionych przez leasingodawcę nakładów na przedmiot leasingu. Firma leasingowa aby zrealizować zysk będzie musiała ponownie oddać dobro w leasing albo je sprzedać.

5. Innym podziałem transakcji leasingowych jest podział na leasing czysty oraz pełny:
a) Leasing czysty – jest to leasing, w którym wszelkie opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu leasingu obciążają leasingobiorcę.
b) Leasing pełny – wszelkie opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu leasingu obciążają leasingodawcę.

6. Leasing podzielić można też ze względu na walutę w jakiej jest sporządzona umowa:
a) Leasing złotówkowy – opłaty są naliczane w złotówkach.
b) Leasing dewizowy – jednostką rozrachunkową w tym przypadku, są waluty zagraniczne, najczęściej Euro, Dolary lub Franki szwajcarskie. Taka forma leasingu jest znacznie tańsza, o około 20-30%, niesie jednak za sobą ryzyko wahań kursów walutowych, ponieważ w Polsce umowy leasingowe zobowiązują leasingobiorcę do dokonania płatności w złotówkach.

7. Istnieją także inne, następujące rodzaje leasingu:
a) Leasing zwrotny - polega na sprzedaży przez korzystającego(leasingobiorcę) firmie leasingowej dotychczas posiadanego środka trwałego, a następnie zawarciu umowy, na podstawie której korzystający leasinguje ten sam środek trwały. Potencjalnym leasingodawcą może być instytucja ubezpieczeniowa, bank komercyjny lub tez wyspecjalizowana firma leasingowa. W ten sposób zmienia się właściciel środka trwałego, ale nie zmienia się korzystający. Oczywiście w zamian za to korzystający zobowiązuje się do uiszczania rat leasingowych na rzecz nowego właściciela. Raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodu. Tego rodzaju transakcja jest korzystna dla inwestora, któremu zapewnia zwrot zaangażowanej sumy wraz z satysfakcjonującym zyskiem.
b) Leasing norweski – w transakcji tej opłata wstępna, płatna jednorazowo, jest zbliżona do sumy wszystkich opłat z tytułu zawartej mowy leasingu. Podstawą zawierania tego typu umów leasingowych jest chęć uzyskania w krótkim czasie „nadzwyczajnych” korzyści podatkowych, ponieważ daje to możliwość odpisania całej kwoty leasingu w koszty uzyskania przychodu, ograniczając podatek dochodowy. Niestety w Polsce z uwagi na przepisy prawa podatkowego, leasing norweski nie jest dozwolony.
c) Leasing lombardowy - cechuje podwyższona nawet do 50% wartość wpłaty początkowej. Dzięki temu znacznie zostają obniżone wymagania w stosunku do leasingobiorcy. Procedura zawarcia umowy jest o wiele prostsza a formalności znacznie mniej niż w przypadku innych umów leasingu. Leasing lombardowy jest korzystny dla firm rozpoczynających działalność.
d) Leasing konsumencki – to transakcja, której leasingobiorca jest osobą fizyczną, która nie odnosi z tego tytułu jakichkolwiek korzyści podatkowych. Z reguły ta forma finansowa jest droższa niż kredyt bankowy, a więc i mniej opłacalna.
e) Leasing pracowniczy – oprócz samochodów, maszyn czy tez nieruchomości, można wyleasingować pracownika.
f) Leasing kombinowany – umowa leasingowa zawiera w tym przypadku elementy wielu Lessingów i jest ich kombinacją.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Rodzaje leasingu cz. 1
Następny artykuł:Zalety i wady leasingu