O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Leasing a kredyt - podobieństwa i różnice

leasing, kredyt, finanse, finansowanie, biznes, firma, ekonomia, kapitał, zdolność kredytowa, koszty, odsetki, raty, podatki, księgowość, ubezpieczenia, prawo, hipoteka, oprocentowanie,

Leasing i kredyt stanowią alternatywne formy finansowania firmy oraz zakupów konsumenckich. Decydując się na wybór jednej  z nich, należy zwrócić uwagę na cechy tych form finansowania.

1. Zarówno w przypadku leasingu, jak i kredytu podmiot gospodarczy musi wykazać zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z transakcji.
2. Korzystając z kredytu przedsiębiorstwo najczęściej musi część wydatków sfinansować kapitałem własnym, natomiast przy leasingu w 100% może to być kapitał obcy.
3. Realizując przedsięwzięcie inwestycyjne finansowane kredytem, często występuje dystans czasowy miedzy momentem zaangażowania kapitału a momentem uzyskania efektu. W przypadku wykorzystania leasingu osiągnięcie efektu jest możliwe już w momencie otrzymania przedmiotu.
4. Okres spłaty kredytu jest z zasady krótszy niż okres użytkowania urządzenia, natomiast obsługa leasingu na cały czas użytkowania danego dobra.
5. Jeżeli występuje leasing pośredni oraz firmy leasingowe korzystają z kredytu bankowego, to leasing dla leasingobiorcy może okazać się droższy od kredytu.
6. Leasing umożliwia szybszy dostęp do nowych technologii, gdyż nie występuje tutaj potrzeba gromadzenia kapitału na zakupy inwestycyjne.
7. Dobra wydzierżawiane nie są wliczane do aktywów firmy, a wiec nie są opodatkowane podatkiem majątkowym (od nieruchomości, środków transportu itp.).
8. Koszt obsługi leasingu może być wliczony w koszty uzyskania przychodów, czyli zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto istnieje wiele argumentów przemawiających za leasingiem. Oto niektóre z nich:
• Leasing, w porównaniu z kredytem, zwykle charakteryzuje się uproszczoną procedurą akceptacji klientów.
• W przypadku leasingu występuje krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania finansowania.
• Większość firm leasingowych nie wymaga dodatkowych opłat i prowizji.
• W przypadku leasingu istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, np. sezonowych przychodów.
• Leasing operacyjny pozwala na optymalizację bieżącej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż w przeciwieństwie do kredytu wszystkie raty leasingowe są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów.
• Finansujący, będąc właścicielem przedmiotu w całym okresie trwania umowy dokonuje jego ubezpieczenia; z uwagi na dużą skalę działalności i stałą współpracę z ubezpieczycielami finansujący oferuje korzystającym korzystne stawki ubezpieczenia, a także może wspomóc przy likwidacji szkody.
• Pod względem zabezpieczenia transakcji leasing wydaje się być łatwiejszym i bezpieczniejszym sposobem finansowania dla klientów, gdyż standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego; biorąc pod uwagę prawo własności do przedmiotu jakie posiada finansujący, dodatkowym zabezpieczeniem jest również przedmiot leasingu.
• W przypadku wystąpienia problemów finansowych u korzystającego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków korzystającego na osobę trzecią, zaakceptowaną przez finansującego.
Z kolei przy zakupie na kredyt:
• Nabyte maszyny lub budynki są własnością kredytobiorcy, nawet gdy jedną z form zabezpieczenia jest zastaw rejestrowy lub hipoteka.
• Przy kredytach o zmiennym oprocentowaniu i w sytuacji spadku odsetek, kredytobiorca może liczyć na zmniejszenie odsetek w trakcie trwania umowy, co oznacza potanienie kredytu.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Zalety i wady leasingu
Następny artykuł:Kredyt dyskontowy i akceptacyjny