O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zasady kontrolowania w kierowaniu

Zasady kontrolowania w kierowaniu Kontrolowanie jest jednym z podstawowych elementów zarządzania i jako takie powinno się opierać na określonych oraz przestrzeganych zasadach:1. Wstępnym i niezbędnym warunkiem poprawnej kontroli jest poprawność postawionych zadań i ustalonych norm rozpatrywanych w różnych przedziałach czasowych. Ważną rolę w tym