O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Menedżer jakości w przedsiębiorstwie

W nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje system zapewnienia jakości, istotną rolę odgrywa menedżer jakości. Jest to jednostka, która charakteryzuje się szeroką wiedzą w zakresie problemów jakości. W organizacji pełni on funkcję doradcy skutecznego zarządzania, analizuje czynniki wewnęt