O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Menedżer jakości w przedsiębiorstwie

Napisane 17.07.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: zarządzanie, kierowanie, kierownik, firma, biznes, jakość,

W nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje system zapewnienia jakości, istotną rolę odgrywa menedżer jakości. Jest to jednostka, która charakteryzuje się szeroką wiedzą w zakresie problemów jakości. W organizacji pełni on funkcję doradcy skutecznego zarządzania, analizuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na poziom jakości produktów w przedsiębiorstwie.

Menedżer jakości powinien dążyć do ukształtowania jakości procesów zachodzących w firmie, co umożliwia sprawne zarządzanie jakością produktów. Istotnymi czynnikami w ramach działalności menedżera jakości są: system informacji oraz system planowania jakości. Elementy te obejmują dane dotyczące przeszłości firmy, plany przyszłościowe oraz analizę wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa.

Menedżer jakości współuczestniczy w określaniu polityki jakości organizacji. Jego zadania sprowadzają się przede wszystkim do:
- zbierania informacji o poziomie ryzyka jakości produktów oraz odpowiedniego wykorzystania nagromadzonych danych
- przekonania decydentów o istocie posiadania i utrzymania wysokiej jakości oferowanych produktów lub usług
- stworzenia w organizacji pozytywnej atmosfery wynikającej z faktu, że pracownicy niższego szczebla mają swój udział w wysokiej jakości produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo

Rolę menedżera jakości w przedsiębiorstwie może pełnić członek naczelnego kierownictwa lub pełnomocnik ds. jakości w organizacjach  z systemem jakości według standardów ISO. Pełnomocnik ds. jakości powinien podlegać jedynie naczelnemu kierownictwu, być jego przedstawicielem w sprawach dotyczących polityki jakości przedsiębiorstwa.

Menedżer jakości powinien posiadać umiejętności sprawnego, efektywnego, skutecznego działania, powinien posiadać predyspozycje nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem i motywowania pracowników do współpracy w ramach programu zarządzania opartego o jakość.

Zakres odpowiedzialności menedżera jakości obejmuje m.in.:
- kontrolę i badania z wykorzystaniem wyposażenia pomiarowego
- audyty wewnętrzne
- nadzór nad dokumentacją dotyczącą jakości
- zapisy jakości

Do jego zadań należy również monitorowanie kosztów jakości. Polega to głównie na odpowiedzialności za dokumenty, które są  związane z kosztami jakości (np. zapobiegania złej jakości, określenie poziomu jakości produktów, określenie kosztów reklamacji), analizie informacji o poziomie kosztów jakości oraz nadzorze nad działaniami mającymi na celu ich obniżenie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *