O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Zarządzanie i planowanie marketingowe

marketing, zarządzanie, finanse, biznes, reklama, promocja,

: http://gabloty.org

Marketing jest nierozerwalnie związany z określonym typem gospodarki o odpowiednim rozwoju, w której podstawowym problemem przedsiębiorstw jest nie tyle wytwarzanie produktów, ile ich sprzedaż.

Wszystkie definicje marketingu można uporządkować w następujący sposób:
- definicje, które utożsamiają marketing z procesami wymiany
- definicje, które traktują marketing jako zbiór czynności związanych z wyprodukowaniem, wyceną, promocją i sprzedażą produktów lub  usług
- definicje, ukazujące marketing jako koncepcję zarządzania działalnością produkcyjną i handlową z punktu widzenia rynku

Marketing najczęściej postrzegany jest jako pewien rodzaj ludzkiej aktywności skierowanej na zaspokojenie potrzeb i pragnień poprzez proces wymiany lub jako wzajemnie satysfakcjonujący oraz korzystny proces wymiany, zachodzący między jednostkami i/lub organizacjami.

Zadaniem marketingu zatem jest identyfikacja preferencji i zaspokojenie potrzeb potencjalnych i obecnych nabywców w taki sposób, aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk a konsument – zadowolenie.


Pojęcie marketingu można rozpatrywać w dwóch komplementarnych płaszczyznach: jako szeroko pojętą działalność przedsiębiorstwa na rynku, określaną jako działalność marketingową oraz jako pewną koncepcję, na której przedsiębiorstwo opiera tę działalność.
 
Studia rynkowe zmierzające do określenia możliwości zbytu produkcji w krótkim i długim odcinku czasu (badania prospektywne) przy uwzględnieniu istniejących lub potencjalnych potrzeb, a także perspektyw badawczo-rozwojowych i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstwa.

Systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie koncepcji produktu, dystrybucji, promocji i ceny w celu wymiany produktów, która może zaspokoić potrzeby stron biorących w niej udział.

Marketing jest to proces planowania i wdrażania koncepcji produktu (idei, dóbr i usług), cen, promocji oraz dystrybucji, prowadzący do wymiany, dzięki której osiągane są cele jednostek oraz organizacji. Wynika z tego, że działalnością marketingową można zarządzać.
 
Zarządzanie marketingiem obejmuje:
- analizowanie (badania marketingowe), które są potrzebne do trafnego rozpoznania potrzeb i wymagań potencjalnych i obecnych klientów firmy. Na ich podstawie możliwe jest dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do potrzeb nabywców oraz wytwarzanie produktów spełniających ich oczekiwania. Badania marketingowe umożliwiają zatem osiąganie celów w długim horyzoncie czasowym
– planowanie, które jest procesem systematycznego oszacowywania szans i zasobów, określania celów marketingowych, opracowywania strategii i planów marketingowych w celu ich wdrożenia oraz kontroli osiąganych wyników (plany pokazują kto, kiedy i w jaki sposób będzie prowadzić działalność marketingową w przedsiębiorstwie. W efekcie zmniejszają czy nawet eliminują ryzyko prowadzenia bieżącej działalności firmy)
- wdrażanie, które obejmuje organizowanie i wykonanie planów marketingowych. Organizowanie działalności marketingowej dotyczy umiejscowienia działalności marketingowej w strukturę organizacyjną firmy
- kontrolę marketingową, obejmująca ustalenie standardów funkcjonowania firmy, ocenę i porównanie aktualnej działalności firmy z tymi standardami

: https://wiatykroll.pl/wiaty-smietnikowe/

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:[R] Cele i kontrola w controllingu operacyjnym
Następny artykuł:Marketing mix