O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Public relations i wizerunek w firmie

Public relations i wizerunek w firmie Wizerunek firmy, jaki jest postrzegany zarówno przez kooperantów, jak i klientów hurtowych i detalicznych ma ogromne znaczenie dla kształtowania jej pozycji na rynku. Kształtowaniu tego wizerunku służy między innymi polityka prezentowania firmy na zewnątrz (public relations – w skrócie PR) zwany powszechnie pijarem.P