O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Prawne formy zabezpieczania kredytów - część 3

Kolejną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest <b>ubezpieczenie kredytu</b>. Poprzez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia bankowi określonego w umowie odszkodowania za szkody poniesione przez bank, spowodowane niespłaceniem kredytu przez dłużnika. Ubezpieczenie kredytu zabezpi

Odstąpienie od umowy kredytowej

Aby przystąpić do kredytu kredytobiorca przedkłada w banku wniosek kredytowy, który musi zawierać m.in:1) kwotę i walutę kredytu,2) przeznaczenie kredytu,3) termin wykorzystania kredytu,4) walutę wykorzystania kredytu,5) termin spłaty kredytu,6) walutę spłaty kredytu,7) harmonogram spłaty kredytu,8) proponowana form�