O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Hierarchia (piramida) potrzeb wg Abrahama Maslowa

Według niego tworzą one hierarchię klas, o różnym stopniu oddziaływania na zachowania ludzi. Zaspokojenie potrzeb niższych otwiera potrzeby wyższe. Maslow dowodzi, że potrzeby niższego rzędu przeważają. Ludzi zaczynają od zaspokojenia swoich potrzeb fizjologicznych. Po zdobyciu pracy, która zapewnia zaspokojenie t