O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Ryzyko operacyjne

analiza SWOT, biznes, controlling, ryzyko,

: aby uzyskać dostęp

To Cię zainteresuje: Kredyt obrotowy i inwestycyjny


To Cię zainteresuje: Przywództwo w przedsiębiorstwie

Ryzyko operacyjne (zwane często ryzykiem handlowym) jest to ryzyko poniesienia strat w wyniku działania niesprawnych systemów, niewystarczającej kontroli, błędu człowieka lub niewłaściwego zarządzania. Związane jest ono ze zmianami w strukturze aktywów.

Wynika ono ze stopnia wpływu zmian sprzedaży na kształtowanie się zysku operacyjnego. Mogą wiec mieć na nie wpływ: zmiany cen surowców, zmiany technologii, konkurencja, siła marketingowa, nowoczesne zarządzanie.

Źródłem ryzyka operacyjnego firmy jest tzw. dźwignia operacyjna, czyli wpływ, jaki na zysk operacyjny przedsiębiorstwa wywiera każda zmiana wartości jego sprzedaży.

Jedną z miar ryzyka operacyjnego danej firmy może być zmienność zysku operacyjnego, a dokładniej rentowności na działalności operacyjnej w kolejnych latach lub kwartałach funkcjonowania firmy. W myśl zasady: im większe wahania tego wskaźnika, tym większe ryzyko operacyjne.

Dwoma filarami instrumentarium zarządzania ryzykiem są: systematyczna identyfikacja i ocena ryzyka wpływającego na działalność organizacji oraz opracowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem w organizacji. Niezbędnym warunkiem skuteczności zarządzania ryzykiem jest pełne zintegrowanie ze wszystkimi procesami zarządzania. Ryzyko operacyjne można zminimalizować min. poprzez dobrze przygotowaną i sprawnie funkcjonującą kontrolę wewnętrzną, a tym właśnie min. zajmuje się controlling operacyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *