O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Reklama w Internecie

Napisane 13.10.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: promocja, reklama, marketing, marketing internetowy, Internet,

: https://www.gablotykroll.pl

Z technicznego punktu widzenia Internet jest globalną siecią komputerową połączonych za pomocą linii telefonicznych, łącz satelitarnych i światłowodowych. Ta pajęczyna sieci oplata współcześnie niemalże cały świat, korzysta z niej ponad 500 milionów ludzi. Dla społeczności Internet to przede wszystkim nowe fascynujące możliwościami medium, dzięki któremu mają dostęp do nieprzebranych zasobów danych. Mogą się komunikować ze znajomymi, czy publikować swoje opinie. Sieć to jednocześnie największy w historii rynek, na którym bezpardonową walkę o klienta toczą miedzy sobą zarówno małe, jak i wielkie korporacje. Tam gdzie jest rynek i konkurencja, musi być miejsce na reklamę. W rzeczy samej wypełnia ona Internet w tak dużym stopniu, z czasem aż trudno oprzeć się wrażeniu, ze został on stworzony wyłącznie na jej potrzeby.

Patrząc na zapraszające do tej wirtualnej rzeczywistości wielobarwne, mieniące się jak tęcza strony WWW, rzadko który z obecnych użytkowników sieci zdaje sobie sprawę i jak bardzo zmieniła się ona od czasów swojego powstania jak wiele wysiłku doprowadziło do tego, co można oglądać teraz na ekranie komputera.

Powstanie i rozwój Internetu

Wydarzeniem, które walnie przyczyniło się do powstania Internetu, było wystrzelenie przez Związek Radziecki w 1957 roku pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Świat znajdował się wówczas w okowach zimnej wojny i fakt ten wywołał wiele zamieszania w kręgach osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Realnym stało się zagrożenie wojną nuklearną. Kluczowym zagadnieniem było stworzenie takiego systemu komunikowania między centralami dowodzenia, który byłby w stanie funkcjonować również po ataku atomowym na USA. Opracowanie tego projektu zostało zlecone wojskowej agencji badawczej RAND.

W 1962 roku opublikowała ona raport Paula Barana, naukowca zatrudnionego w agencji, w którym została przedstawiona koncepcja niezniszczalnej sieci. Istota projektu polegała na tym, że sieć miała zostać pozbawiona jednego centralnego punktu zarządzania i kontroli – wszystkie węzły systemu miały być równorzędne. Dane wymieniane między poszczególnymi węzłami miały być dzielone na pakiety i dopiero w takiej postaci wysyłane do miejsca przeznaczenia, gdzie z powrotem byłyby składane w całość. Takie rozwiązanie miało dwie podstawowe zalety. Po pierwsze redukowało możliwość przekłamań podczas transmisji – w przypadku błędu wystarczało przesłać jedynie błędny pakiet, a nie całą informację. Po drugie, każdy z pakietów w trakcie swojej wędrówki do punktu docelowego automatycznie kierowany był na taką trasę, którą najszybciej    w danym momencie mógł tam dotrzeć. Gdyby więc jakieś łącze sieci zostało zerwane, informacje i tak dotarły by do celu inną, okrężną drogą.

Węzłami sieci uczyniono potężne i niezwykle szybkie superkomputery (jak na owe czasy), które rozmieszczono w wybranych instytucjach i uniwersytetach prowadzących badania naukowe na potrzeby wojska. W 1971r. stworzono pierwszy program poczty elektronicznej, która błyskawicznie zdobyła ogromną popularność wśród użytkowników. Wkrótce usługi elektronicznej poczty zostały wzbogacone możliwością wysyłania tej samej wiadomości do wielu odbiorców. W 1983r. starszy i mniej wydolny protokół komunikacyjny – NCP (Network Control Protocol) umożliwiający do tej pory wymianę informacji pomiędzy połączonymi do sieci komputerami, został zastąpiony nowym – TCP\IP (Transmission Control Protocol\Internet Protocol) od jego nazwy obie wydzielone części sieci nazwano Internetem.

Reklama banerowa to podstawowy sposób reklamy w Internecie. Dotyczy zarówno reklamy kierowanej do firm, jak i do indywidualnych użytkowników. Trzeba pamiętać, że użytkownicy Internetu korzystają z niego w godzinach pracy. Możliwości reklamy w Internecie nie kończą się na reklamie banerowej. Większość firm udostępniających darmowe skrzynki poczty elektronicznej umożliwia rozsyłanie listów czy załączania do przesyłanej poczty elektronicznej krótkiej informacji zawierającej adres internetowy. Działania te są tanie i nie budzą sprzeciwu społeczności internetowej (w zamian za darmową pocztę i e-mail zgadzamy się na otrzymywanie przesyłek o komercyjnym charakterze). Przedsiębiorstwa korzystają z reguły z kont o charakterze płatnym, co uniemożliwia przysyłanie im elektronicznych „śmieci”.

Podsumowując, promowanie witryny internetowej jest niezbędne, aby mogła ona zaistnieć w świadomości grupy docelowej, ponieważ praktycznie niemożliwe jest przypadkowe zetknięcie się z witryną. Nie należy rezygnować nawet z najprostszych metod, jak na przykład umieszczenie adresu na opakowaniu produktu. Należy także włożyć maksymalnie dużo wysiłku w wybieranie dobrego adresu, gdyż decyzja ta będzie miała spory wpływ na popularność witryny. Pozostałe działania należą tylko i wyłącznie do pomysłowości i rozmiarów budżetu.

Coraz więcej firm zamieszcza swoje reklamy w Internecie, gdyż jest najdynamiczniej rozwijającym się medium. Plusem takiej reklamy jest fakt, że Internet to nowe medium, które posiada duże możliwości graficzne, selektywne oddziaływanie oraz powoduje, że klient płaci za pobranie informacji. Głównymi minusami reklamy Internetowej jest ograniczony krąg odbiorców, przeciążenia sieci oraz koszty umieszczenia reklamy w Internecie.

Jednym z rodzajów reklamy internetowej jest przesyłanie informacji pocztą elektroniczną. Jest ona szybszym i tańszym sposobem kontaktowania się od poczty tradycyjnej. Wiadomość wysłana do adresata powinna być zwięzła, jasna, a także uzależniona od przedmiotu promocji, czy jest to prezentacja firmy, produktu, usługi lub wydarzenia. Internet zapewnia bezpośrednie, elektroniczne połączenie pomiędzy przedsiębiorcą i klientem, ponadto do tekstu można dołączyć dowolnego rodzaju pliki np. grafikę.

Powstanie WWW rozpoczęło nowy rozdział w historii Internetu. Witryna WWW jest autoprezentacją przedsiębiorstwa oraz jego oferty w Internecie w postaci: tekstu, obrazu, dźwięku czy animacji. Dzięki WWW sieć w ciągu zaledwie kilku lat stała się nowym docierającym do ponad 500 milionów odbiorców medium. Sprawca tego wydarzenia – Informacyjny System World Wide Web (WWW) czyli Światowa Pajęczyna Informacyjna - narodził się w laboratoriach Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN) z siedzibą w Genewie. Jednak już wkrótce okazało się, iż pajęczynie przeznaczone było znacznie szersze zastosowanie. Rozrosła się ona na cały świat  i stała się najbardziej popularną usługą sieciową. Dzięki niej korzystanie z Internetu przestało wiązać się z koniecznością pracy w systemie tekstowym. Sieć zaoferowała swoim użytkownikom grafikę, wkrótce także animacje i dźwięk, co sprawiło że Internet stał się kolejnym kanałem marketingowym.

: https://speedomat.pl/speedtest

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Przekaz reklamowy
Następny artykuł:Specyfika produktu turystycznego