O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Koszty kredytów dla przedsiębiorców

Na rzeczywiste oprocentowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom wpływa wiele czynników. Jest to przede wszystkim poziom ryzyka, udział należności zagrożonych, poziom rezerw obowiązkowych, które banki muszą odprowadzać do banku centralnego, poziom stóp procentowych stosowanych przez NBP oraz reakcja banków komerc