O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Przyczyny upowszechniania się bankowości internetowej

bankowość elektroniczna, bankowość internetowa, bank wirtualny, bankowość,

: airmax.pl opinie

Zalety Internetu i intensywność jego rozwoju spowodowały, że przeglądając ostatnio rubryki gospodarcze prasy fachowej, jak i codziennej nie sposób nie zetknąć się z określeniami „bank wirtualny", „bank internetowy", „oddział internetowy banku". Na rynku pojawiają się nowe marki, które sugerują pojawienie się nowych banków, do tego z wyjątkowo korzystną ofertą. Na naszych oczach dokonuje się rewolucyjna zmiana w sferze świadczenia usług bankowych, a wraz z nią pojawia się dużo ciekawych pytań, na które warto byłoby znaleźć odpowiedź lub przynajmniej podjąć próbę jej odszukania.
   
Upowszechnianie się bankowości internetowej nie jest bynajmniej efektem mody związanej z gospodarką elektroniczną, czy samym Internetem, ale rezultatem nowej jakości, jaką ona wnosi oraz chęci wykorzystania nowych możliwości. Istnieje wiele przyczyn z powodu których banki oraz ich klienci decydują się na ten stosunkowo jeszcze nowy sposób prowadzenia interesów. Mówiąc o zaletach rozpowszechniania się bankowości internetowej, należy na pewno wspomnieć o globalnym zasięgu, efektywniejszej administracji, zwiększeniu konkurencyjności, obniżeniu kosztów, łatwiejszym dostępie do klienta, czy też szybkiej reakcji na popyt z jego strony. Należy jednak pamiętać, że rozwój bankowości internetowej uwarunkowany jest od wielu czynników, które często są bardzo złożone będąc wypadkową wielu aspektów zaistniałej rzeczywistości. Można je uporządkować w następujący sposób:
• rozwój nowych technologii
• aspekty ekonomiczne
• konkurencja
• korzyści klienta

Rozwój nowych technologii
Pojawianie się nowych technologii zawsze było motorem postępu. Korzyści płynące z ich zastosowania przekładają się na nową jakość w dziedzinie, w której to zastosowanie ma miejsce. Tak samo jest w przypadku bankowości internetowej. Zaistnienie ogólnodostępnej sieci komputerowej umożliwiło łączność klientów z bankiem za jej pośrednictwem. Taki kontakt ma swoją specyfikę i jest zdecydowanie odmienny od tradycyjnego (osobistego), co wyraża się w kwestiach wygody, aspektach kosztowych, czasowych, dostępu do banku i własnego konta oraz wielu innych zagadnieniach.

Należy pamiętać, że współczesna technologia – Internet, jest dostępna dla milionów ludzi przy pomocy standardowych urządzeń, takich jak komputer czy telefon komórkowy. To sprawia, że informacje mogą rozprzestrzeniać się błyskawicznie, a dzięki specjalistycznym technikom archiwizacji i wyszukiwania są wysoko użyteczne. Tak więc, Internet doskonale spełnia rolę medium, w którym wszystkie informacje są powszechnie osiągalne. To zaś jednocześnie przyczynia się do powstawania i rozwoju nowych dziedzin działalności gospodarczej, a także zupełnie nowych rynków.

Aspekty ekonomiczne
Aspekty ekonomiczne związane z bankowością internetową to przede wszystkim znacznie niższe koszty w porównaniu z innymi kanałami dystrybucji usług bankowych. Rzadko zdarza się, aby bez znajomości wyników analiz można było trafnie przewidzieć najtańsze rozwiązania. Tymczasem można to zrobić porównując na przykład koszt operacji bankowej w przypadku bankowości internetowej z odpowiadającym mu kosztem w przypadku operacji w oddziale. Koszt tej pierwszej będzie niższy jako, że powodowany jest zatrudnieniem niewielkiej ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników, łącznością i w niewielkim stopniu wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Natomiast na koszt operacji w oddziale składają się koszty lokalowe (czasami są one bardzo duże), wyposażenia oddziału, druków, materiałów promocyjnych, obsługi kasowej i dysponenckiej oraz koszty personalne, które są wyższe niż w poprzednim przypadku z racji nieporównywalnie większej rzeszy pracowników we wszystkich oddziałach. Ponadto bankowość internetowa wiąże się ze znacznie większym stopniem automatyzacji operacji, a co za tym idzie ze znacznie większą wydajnością w porównaniu z innymi kanałami dystrybucji. Dodanie do systemu komputerowego nowego klienta i generowanych przez niego transakcji sprowadza się w zasadzie wyłącznie do wykonania odpowiednich zapisów w bazie danych. Trzeba także, zauważyć, że klient banku internetowego bierze część kosztów (a mianowicie koszty telekomunikacyjne) na siebie.

Należy także wspomnieć o eksperymentalnym podejściu - w pierwszym etapie pracy oddziału internetowego - do zagadnień identyfikacji ekonomiki projektu i osiągniętego stanu funkcjonalnego. Spotykane w różnych publikacjach (do takich danych odwołuje się również Bill Gates) dane o relacjach kosztowych transakcji w formie tradycyjnej i transakcji elektronicznych ocenia się na poziomie 1 do 100 (0,01 USD za transakcję elektroniczną). Oszacowanie kosztów funkcjonowania oddziału elektronicznego można określić sformułowaniem: "znacznie niższe od tradycyjnych”.

Wyniki badań i analiz potwierdzają wyżej zawarte mniemanie. Słynne i często cytowane, a wręcz klasyczne już, wyniki badań firmy doradczej Booz, Allen & Hamilton pokazują, że koszt pojedynczej operacji w tradycyjnym oddziale jest około sto razy większy od kosztu identycznej operacji w banku internetowym. Wynika z nich jednocześnie, że bankowość internetowa jest najtańszym ze wszystkich możliwych kanałów dystrybucji usług bankowych

Warto również przyjrzeć się kwotom będącym kosztami bądź oszczędnościami banków internetowych. Te wprawdzie nie spieszą się z upublicznianiem tego typu liczb, niemniej jednak podawane w różnych opracowaniach relacje pozwalają na uzmysłowienie różnic. Szacuje się, że stworzenie i uruchomienie transakcyjnego serwisu WWW (w polskich warunkach wynosi ono średnio 4 do 12 milionów złotych) kosztuje mniej więcej tyle, co otwarcie jednej tradycyjnej filii. Jednocześnie bank internetowy może bezproblemowo obsługiwać czterokrotnie większą liczbę klientów, niż stworzona tym samym kosztem sieć filii.

Kanadyjski Royal Bank zdecydował się na przesunięcie obsługi najprostszych transakcji do Internetu. Z tego powodu w swojej analizie strategii internetowej przyjął założenia o 45 milionach dolarów kanadyjskich oszczędności w przeciągu trzech lat i obsłudze od 40000 do 60000 transakcji dziennie za pośrednictwem Internetu.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *