O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Przewaga DHL jako firmy międzynarodowej nad polskimi firmami kurierskimi

logistyka, transport, dystrybucja, obsługa klienta, biznes, firma, przedsiębiorstwo, gospodarka,

Logistyka jest procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie.  We współczesnych procesach gospodarczych ma to ogromne znaczenie. W istotny sposób przyczynia się do wzrostu efektywności działania, wpływając na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Do podstawowych zadań logistyki w przedsiębiorstwie należą:
- usprawnienie przepływu zarządzania  i magazynów, tak aby zaspokoić potrzeby uczestników procesu logistycznego
- uwzględnienie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, elementów związanych z budową  łańcucha logistycznego
- dostosowanie wszystkich czynności związanych z procesami logistycznymi do obsługi klienta
- obniżenie kosztów przepływu procesów logistycznych

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w sferze zarządzania procesami logistycznymi jest odpowiednia wiedza w tym zakresie. Nie wystarczy tylko orientacja z zakresu metod i technik logistycznych, ale przede wszystkim należy wiedzieć jak je skutecznie zastosować. Poza tym należy ciągle poszukiwać nowych, oryginalnych rozwiązań logistycznych. Przez cały czas należy „podglądać” innych, a zwłaszcza tych, którzy odnieśli sukces. Takie działania pozwolą na wypracowanie swoich schematów i recepty na doskonałe zarządzanie logistyką. I właśnie taką receptę znalazła firma DHL – międzynarodowa korporacja z branży przesyłek kurierskich oparta na wiedzy, światowym i wieloletnim doświadczeniu oraz na wzajemnym zaufaniu.

W znacznym stopniu do wypracowania przewagi konkurencyjnej jaką ma DHL przyczyniło się sprawne i efektywne zarządzanie logistyczne. W dzisiejszych czasach, w których prawie każdy rynek jest nasycony, umiejętne zarządzanie logistyczne to klucz do sukcesu dla wielu firm z różnych branż.

Omawiana firma została założona przez trzech partnerów w 1969 roku, rozpoczynając lotniczy transport dokumentów z San Francisco do Honolulu. Już na początku działalności firma stosowała rozwiązania przyczyniające się do dzisiejszego sukcesu jaki odniosła, rozpoczynając odprawę celną towarów transportowanych drogą morską przed ich przybyciem do portu docelowego. Takie rozwiązanie skróciło czas postoju statków w porcie, a klienci zaoszczędzili fortunę. Wdrożone rozwiązanie było początkiem międzynarodowych lotniczych przesyłek ekspresowych, błyskawicznej dostawy dokumentów i przesyłek.

Sieć DHL zaczęła się powiększać i w krótkim czasie obsługiwała obszar od Hawajów po Daleki Wschód i Wyspy Pacyfiku oraz Bliski Wschód, Afrykę i Europę. W 1988 roku DHL był obecny w ponad 170 krajach i zatrudniał 16 000 pracowników. W Polsce firma DHL działa pod nazwą DHL Express Poland od 1 kwietnia 2003 roku. W ramach zainicjowanego przez Deutsche Post World Net programu STAR, w 220 krajach na całym świecie, prowadzona jest integracja firm należących do Grupy. W Polsce nastąpiła fuzja firmy Servisco - lidera w przesyłkach ekspresowych drogowych oraz DHL International - lidera w przesyłkach ekspresowych lotniczych. Obie firmy połączyły swoje potencjały w wyniku czego powstał DHL Express Poland. Mimo, że Servisco było znaną i dobrze kojarzoną marką nie pozostał po niej żaden „ślad”. Po połączeniu zmienione zostały logo, kolor samochodów, budynków i stroje kurierów na bardziej czytelne i rzucające się w oczy.
    
Dotychczasowe zmiany zachodzące na polskim rynku usług kurierskich pozwoliły na wyróżnienie dwóch kierunków rozwoju przyjętych przez poszczególnych operatorów:
1. Rozwój firmy w kierunku usług logistycznych, przy czym większość firm swoją działalność zaczęła od usług kurierskich, a dopiero później rozszerzało ofertę o usługi spedycyjne.
2. Kierunek polegający na rozpoczęciu działalności skupiającej się od początku na świadczeniu usług spedycyjnych, a dopiero później rozszerzonej o usługi kurierskie.

Najbardziej stabilną i znaczącą pozycję na rynku mają firmy rozpoczynające swoją działalność na początku lat dziewięćdziesiątych. Najkorzystniejsze warunki pozwalające umocnić swoja pozycję na polskim rynku usług kurierskich miały firmy zagraniczne min. DHL, zajmujące wysoką pozycję na rynku światowym. Podstawą do osiągnięcia takiej pozycji było:
- wieloletnie doświadczenie
- posiadany kapitał
- niestandardowe rozwiązania często dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta

Większość przychodów firm kurierskich działających zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku przynoszą klienci instytucjonalni - przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie korporacje. Ale o dużych klientów warto jednak zabiegać, ponieważ to oni czynią przyszłość kurierów bardziej przewidywalnym. ”Zwiększamy sprzedaż usług kierowanych do największych klientów, bo to stabilizuje nasz biznes” – potwierdza wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w DHL Express Poland. Efektem tego jest wzrost przychodów od największych klientów  z 10% w 2003 r. do 15% w roku 2006.

Duzi gracze na rynku przesyłek kurierskich przygotowują z myślą o koncernach specjalne oferty, godząc się na świadczenie specyficznych usług. A w rozwijającej się gospodarce korporacje zajmują coraz więcej miejsca.
Duże firmy takie jak DHL posiadają dużą sieć własnych placówek, przedstawicielstw oraz kooperantów. Dzięki temu międzynarodowe koncerny spedycyjne posiadające w Polsce swe oddziały mają ustabilizowaną pozycję. DHL przejmując Servisco zyskał nie tylko rynek i jego klientów, ale przede wszystkim całe zaplecze logistyczne oraz wykwalifikowany personel.

Dodając do tego wiedzę i doświadczenie jakim dysponuj, powstała firma DHL Express Poland, która jest silną konkurencją dla innych firm kurierskich w Polsce. Potencjał DHL Express Poland to:
- 56 punktów obsługi klienta
- 23 punkty Servicepoint
- 41 terminali
- 3 nowoczesne sortownie paczek zlokalizowane w Głuchowie k/Poznania, Zabrzu i Warszawie
- 12 agencji celnych
- 3 samoloty
- 2500 samochodów

Sortownie jakimi dysponuje firma są jednymi z nowocześniejszych w Polsce.
w Warszawie - powierzchnia sortowni - 9 700 m2
w Zabrzu - powierzchnia sortowni - 7 200 m2
w Głuchowie k/ Poznania - powierzchnia sortowni - 6 000 m2

Posiadają dużą ilość bram i automatycznych ramp oraz teleskopowych taśm do rozładunku i załadunku. Tak urządzone obiekty w połączeniu z wykwalifikowanym personelem pozwalają na skrócenie czasu obsługowego przesyłek. DHL konkuruje z innymi firmami nie tylko swoim zapleczem logistycznym w postaci obiektów magazynowych, ale również wykwalifikowaną kadra menedżerską, która nieustannie pracuje nad poprawą działu obsługi klienta. Obsługę klienta w logistyce można zdefiniować jako wszystkie transakcyjne elementy tej obsługi. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienia się czas dostawy, czyli czas upływający od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu realizacji. Ze względu na swoje pierwszorzędne znaczenie czas dostawy często wzrasta do rangi definicji obsługi klienta. Dlatego też DHL przywiązuje ogromna wagę min. do samochodów czyli niezbędnego narzędzia pracy kuriera. Dla osób chętnych do współpracy z DHL-em stawiane jest wiele wymagań, a najważniejszym jest wiek samochodu. Każdy nowy kurier musi dysponować autem nie starszym niż 5 lat.

W porównaniu do polskich firm zajmujących się przesyłkami kurierskimi, firma DHL postawiła na wiele rozwiązań z dziedziny zarządzania i planowania dzięki czemu stała się liderem na rynku. Duża konkurencja na rynku usług kurierskich i spedycyjnych wymusza na firmach chcących być w ścisłej czołówce podejmowanie odpowiednich kroków prowadzących do sprawnego i efektywnego zarządzania całym zapleczem logistycznym. Duża ilość punktów obsługi klienta, nowoczesne obiekty magazynowe oraz odpowiedni tabor pojazdów i innych środków transportu przyczyniają w znacznym stopniu do odniesienia sukcesu, poprzez skracanie czasu dostawy i ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *