O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Projektowanie kampanii reklamowej w Internecie

marketing, reklama, firma, biznes, internet, kampania reklamowa,

: Strony internetowe

To Cię zainteresuje: Zagraniczne papiery wartościowe

Specyfika samego Internetu nie wpłynęła na podstawowe założenia reklamy. Jednakże WWW wymaga zupełnie nowego spojrzenia na formę i strategię reklam. Oznacza to, że bez względu na cel, jaki zamierza się osiągnąć (sprzedać produkt, zwiększyć popularność strony internetowej, czy zasygnalizować obecność w sieci), niezbędna jest znajomość zarówno samej reklamy, jak i samego Internetu.

Początkowo, kiedy zaczęto umieszczać na stronach pierwsze reklamy w postaci banerów, nie przypuszczano, że już za kilka lat staną się one symbolem Internetu. Traktowano je wówczas jako rozszerzenie o strony WWW tradycyjnych reklam drukowanych w gazetach i magazynach. Ich rola sprowadzała się jedynie do budowy świadomości istnienia danego produktu wśród użytkowników Internetu odwiedzających najpopularniejsze serwisy. Dzisiaj reklama on-line stała się ważnym elementem marketingowego mixu. Powstały nowe formy, strategie, problemy. Jej rola wzrasta wraz ze wzrostem znaczenia Internetu jako narzędzia biznesu.

Należy pamiętać, że wszystkie działania dotyczące projektowania kampanii reklamowej w Internecie, powinny być poprzedzone badaniami marketingowymi. Należy więc wcześniej upewnić się np. w jakim stopniu (i czy w ogóle) dana grupa adresatów kampanii reklamowej korzysta z Internetu, jakie zasoby najczęściej odwiedza, jakiego rodzaju informacji szuka, jakie strony cieszą się wśród jej członków największą popularnością itp. Jest to zadanie dość skomplikowane, dlatego powinno się je zlecać firmom wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań nad rynkiem internetowym i społecznością on-line.

Można także we własnym zakresie prowadzić takie badania w postaci np. ankiet umieszczanych na firmowych stronach WWW (odwiedzający je to właśnie nasza grupa docelowa), zakładania list dystrybucyjnych czy wywiadu środowiskowego. Następnie warto dokładnie przyjrzeć się przedmiotowi reklamy. Należy dokładnie przeanalizować zarówno zawartość merytoryczną, jak też stronę techniczną witryny WWW. To bardzo ważne dla powodzenia planowanej kampanii reklamowej, bowiem to właśnie strona WWW jest jej przedmiotem. Projektując reklamę internetową należy zacząć od zdefiniowania potencjalnego audytorium internetowej kampanii reklamowej, jej przedmiotu oraz najistotniejszych korzyści, jakie ma przynieść firmie. Należy określić do kogo ma być skierowana reklama, do jakiej grupy docelowej, czy jej członkowie są w ogóle użytkownikami Internetu, jeżeli tak, to w jakim stopniu, zakresie. Odpowiedź na to pytanie musi być konkretna i jednoznaczna.

Firmy, których grupę docelową stanowią na przykład ludzie młodzi, dobrze wykształceni, dobrze zarabiający, obeznani ze sprzętem elektronicznym i komputerowym, znajdą w sieci znacznie szersze audytorium niż w przypadku grupy osób w podeszłym wieku. Należy także odpowiedzieć na pytanie czy produkt, usługa lub wydarzenie nadają się do reklamy on-line. Nie bez powodu np. oprogramowanie czy sprzęt komputerowy stanowią najpopularniejszy przedmiot reklamy on-line w przeciwieństwie do np. produktów żywnościowych czy środków higieny.

Najważniejszym pytaniem na jakie należy udzielić odpowiedzi jest określenie korzyści, jakie może firmie przynieść reklama w Internecie. Jedną z nich jest poinformowanie o ofercie, czy ukazywanie walorów użytkowych danego produktu. Inną ważną korzyścią jest kreowanie pozytywnego wizerunku danej firmy. Pozytywny wizerunek firmy związany z zaistnieniem w Internecie stanowi bowiem często wartość samą w sobie. Dzieje się tak odkąd firmy istniejące już w zasobach sieci postrzegane są jako idące z postępem, nowoczesne, rozwijające się, nowocześnie zarządzane, a więc wybijające się z ogółu firm.

Sprecyzowanie celu reklamy on-line jest etapem najważniejszym i musi być określone przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań reklamowych. Może być ich kilka, aczkolwiek należy pamiętać, że mogą one ulegać zmianom. Niektóre reklamy w obrębie jednej kampanii mogą być nastawione na osiągnięcie różnych celów. Budowa świadomości marki, produktu lub usługi, może dotyczyć zarówno ogólnego audytorium, jak i określonych grup docelowych. W przypadku ogólnego audytorium najczęściej chodzi o kreowanie szerszego wizerunku firmy i jej produktów, natomiast jeśli chodzi o grupę docelową, firmy nastawiają się zazwyczaj na kreowanie wizerunku i budowę świadomości konkretnych produktów czy usług.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *