O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Produkty bankowości internetowej - część 2

bankowość elektroniczna, bankowość internetowa, biznes, karty płatnicze, kredyty, oszczędności, lokaty,

eLending czyli kredyty przez internet

Jest to dostęp do kredytów konsumpcyjnych Transakcja ta łączy się z oceną zdolności kredytowej pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy Ryzyko kredytowe ocenia się na podstawie metody credit scoring, a przygotowanie wstępnego harmonogramu spłaty kredytu umożliwia dostępny online kalkulator kredytowy (kalkulator rat kredytu). Dotyczy to przede wszystkim ocen ryzyka kredytowego osób fizycznych występujących o pożyczki i kredyty konsumpcyjne klient aplikuje o kredyt za pośrednictwem Internetu.

Na usługę eLending składa się: przyjęcie wniosku kredytowego, autonomiczne dokonanie jego analizy, przekazanie klientowi informacji o efektach tej analizy.

Do zalet zalicza się:
- oszczędność kosztów, produkty sieciowe są tańsze od tradycyjnych
- oszczędność czasu, możliwość szybkiego wypełnienia wniosku
- kontrola nad procesem składania wniosku i możliwość monitorowania postępu
- możliwość otrzymania decyzji w klika minut po otrzymaniu wniosku
- prostota obsługi, aplikacja on- line umożliwia uzyskanie pomocy w każdym momencie działania programu
- uzyskanie lepszej ceny dzięki możliwości porównania ofert banków
- postrzeganie systemu jako bardziej obiektywnego dzięki automatyzacji

Wady pozyskania produktu kredytowego:    
- większe ryzyko technologiczne, kłopoty z obsługą, kontaktem z bankiem
- brak bezpośredniej obsługi klienta przez bank
- system informatyczny może być zbyt trudny w obsłudze dla klienta
- poczucie mniejszej kontroli przez klienta całego procesu

Produkty eLending dzieli się na:
1. open lending – polega na wyszukiwaniu najlepszej oferty kredytowej na rynku, spełniająca oczekiwania klienta - znalezienie dostawcy kredytu i wypełnienie wniosku kredytowego
2. oferta supermarketów pożyczkowych – same nie prowadzą działalności kredytowej, zbierają oferty i pośredniczą w składaniu wniosków kredytowych;
3. aukcje kredytowe – prowadzenie przetargów dla danego klienta pomiędzy instytucji kredytowych lub klientów o zbliżonych cechach na ofertę kredytową danego banku
4. usługa pośrednictwa kredytowego – instytucja pośrednictwa kredytowego łączy swoją ofertę z usługami z innych przedsiębiorstw np. internetowa sprzedaż samochodów, zajmują się także wydawaniem kart kredytowych, decyzja o przekazaniu klientowi karty jest podawana zaraz po wypełnieniu odpowiedniej ankiety

eBilling – usługi rozliczeniowe

Kolejnym produktem, który wyewoluował z tradycyjnej oferty bankowej do postaci pełnowartościowej usługi dzięki rozwojowi technologii internetowych, jest usługa elektronicznego zarządzania rachunkami – eBilling.

Jeśli chodzi o tradycyjny produkt bankowy, klient otrzymuje zazwyczaj usługę tzw. stałych zleceń płatniczych. W ramach tej usługi bank może także przejmować od klienta obowiązek płacenia stałych rachunków, które są przesyłane na adres banku. W zakresie usług internetowych pojawiły się niezależne od oferty bankowej usługi zarządzania płatnościami rachunków.

Podobnie jak w przypadku stałych zleceń, tak i w zarządzaniu rachunkami płatności klienta są przesyłane bezpośrednio do firmy zajmującej się zarządzaniem rachunkami lub przesyłane tam przez klienta w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim zeskanowaniu. Firma zarządzająca rachunkami wystawia jeden zagregowany rachunek.

Dzięki temu klient płaci w jednym miejscu tylko jeden rachunek i nie musi pamiętać o wszystkich swoich płatnościach. Ponadto jego rachunki przechowywane są przez usługodawcę w formie elektronicznej, ma więc do nich stały dostęp. Także sam usługodawca przygotowuje i przedstawia klientowi zestawienia i analizy ponoszonych wydatków, a czasem także sugestie dotyczące ich optymalizacji. Dzięki efektowi skali usługodawca może obsługiwać płatności taniej niż realizuje je bezpośrednio klient. Oszczędności biorą się ze zmniejszania prowizji za przelewy dokonywane na poczcie lub za pośrednictwem banków.

Mimo opisanych powyżej udogodnień, wartość dodana produktu eBilling w oderwaniu od pełnej oferty bankowej wydaje się dość niska. Prezentowana usługa jest jednak punktem wyjścia do włączenia klienta w świat elektronicznego obiegu rachunków, tj. systemów EBPP.

Fakt, że do świadczenia usługi eBilling nie jest potrzebna licencja bankowa, powoduje, że na rynku pojawia się wielu pośredników wierzących, że uzyskają odpowiednią masę krytyczną, aby zaczynając od prostego pośrednictwa w płaceniu rachunków, stać operatorami systemów EBPP.

Pierwszym portalem eBillingu w Polsce był serwis MojeRachunki.pl Do najbardziej znanych serwisów amerykańskich należy paymybill.com.

eBroking - usługi maklerskie w Internecie

Najważniejszym składnikiem usługi brokerskiej (maklerskiej) jest element pośrednictwa brokera w przekazaniu dyspozycji klienta w formie zlecenia na rynek regulowany-giełdowy lub pozagiełdowy. Broker otrzymuje od klienta dyspozycję i wprowadza ją do systemu giełdy.

W przypadku notowań prowadzonych w systemie ciągłym, przez cały czas trwania sesji na rynku pojawiają się nowe oferty, z których mogą skorzystać inwestorzy. Opóźnienie w dostępie do danych stawia inwestora w sytuacji pokrzywdzonego względem innych uczestników rynku. Liczy się więc szybkość dostępu do informacji. Jest ona tym istotniejsza, im bardziej aktywnie inwestuje inwestor, tzn. im częściej dokonuje operacji na swoim portfelu. W skrajnym przypadku day tradingu, gdzie dokonywanych jest kilkadziesiąt, a nawet kilkaset transakcji dziennie, o powodzeniu inwestora decydują często ułamki sekund. W celu skrócenia czasu realizacji dyspozycji najbardziej aktywni inwestorzy do niedawna zmuszeni byli składać dyspozycje bezpośrednio w domach maklerskich, korzystając ze specjalnie do tego celu stworzonych tzw. sal dogrywek. Na sali dogrywek makler wprowadzał przekazane mu przez inwestorów zlecenia do systemu giełdowego. Najszybciej reagować na sytuację na rynku mógłby więc inwestor, który sam wprowadzałby zlecenia do systemu giełdowego.

Wraz z automatyzacją systemu obrotów na rynkach regulowanych stało się to możliwe. Inwestor może wprowadzić swoje dyspozycje bezpośrednio do systemu informatycznego domu maklerskiego, skąd automatycznie są one przekazywane na giełdę. Informacje o stanie rynku są dostarczane do terminala klienta także bezpośrednio z systemu giełdowego. Terminalem tym może być komputer znajdujący się w domu maklerskim podłączony do jego systemu informatycznego bądź też zdalny terminal podłączony do systemu informatycznego domu maklerskiego za pośrednictwem sieci Internet, WAP czy w inny sposób.

Korzyści tej usługi to poprawa infrastruktury sieciowej, spadek kosztów połączeń wywołany konkurencją na rynku operatorów, przyspieszenie transferu gotówki między bankami spowodowały, że dla aktywnych inwestorów nie ma już alternatywy w stosunku do elektronicznych usług brokerskich.

Obok szybkości i ceny elektronicznych usług brokerskich mają one także inne zalety. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Integralnym elementem platform transakcyjnych mogą stać się także różnego rodzaju serwisy analityczne czy wręcz moduły do analizowania danych giełdowych w czasie rzeczywistym.

To Cię zainteresuje: Ubezpieczenie kredytu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *