O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Produkty bankowości internetowej - część 1

bankowość, finanse, biznes, produkty bankowe, bankowość elektroniczna, bankowość internetowa,

W tekście skupimy się na omówieniu produktów bankowych, które banki zaoferowały klientom tuż po uruchomieniu pierwszego banku internetowego. Do dziś oferty banków wzbogaciły się o kolejne, nowoczesne produkty oferowane klientom.

Dzięki rozwojowi sieci Internet i możliwością, jakie niesie za sobą jej upowszechnienie, bankowość elektroniczna może być postrzegana nie tylko jako nowe kanały dystrybucji usług finansowych, ale także jako możliwość konstruowania zupełnie nowych produktów – produktów finansowych nowej ekonomii (eFinance, eBanking). Upowszechnienie się zdalnych metod dostępu do usług bankowych niesie ze sobą możliwość poszerzania oferty produktowej usług finansowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych

eCash

Rozwój technologii teleinformatycznej wpływa także na postrzeganie roli oraz kształtu pieniądz w gospodarce. W wyniku rewolucji teleinformatycznej pieniądz stał się niczym innym jak zapisem zer I jedynek, podstawowych jednostek przetwarzanych przez komputery. Nie mając faktycznego wymiaru, wielkości i wagi pieniądz stał się wirtualnym zapisem-obrazem.

W elektronicznych systemach płatności, jednym z podstawowych problemów jest określenie miejsca lub zasady magazynowania wartości. Rozwiązaniem tego problemu są systemy tezauryzacji wartości (SV), które dzielimy na:
- zamknięte
- otwarte

Systemy zamknięte SV pozwalają na magazynowanie wartości wykorzystywanej w ramach zamkniętych zbiorów funkcji i społeczności. Rodzajem takiego systemu jest system telefonicznych kart prepaid, które tezauryzują wartość dla potrzeb prowadzenia rozmów telefonicznych.
 
Systemy otwarte SV będące doskonałym substytutem pieniądza opierają się na elektronicznym zobowiązaniu wystawcy względem posiadacza i mogą występować jako karta mikroprocesorowa (smart card), zapis w pamięci telefonu komórkowego czy też komputera przenośnego (palm lub handheld) lub stacjonarnego. Tego typu rozwiązania prowadzą do stworzenia elektronicznej portmonetki (eWallet) oraz elektronicznego pieniądza (eCash), który mając niemal wszystkie zalety pieniądza gotówkowego, pozwala także wykorzystywać klientowi zalety znane dotychczas z kart płatniczych.

<b>Portale finansowe</b>

Portal to miejsce w sieci Internetu, gzie są zgrupowane sprofilowane informacje, zawierające bramki umożliwiające przenoszenie się na inne strony sieci i zazwyczaj połączone z mechanizmem przeszukiwania sieci pod kątem zdefiniowanych przez użytkownika informacji. Portale oferują klientowi usługi komercyjne, począwszy od przekazu ogłoszeń do zawierania transakcji handlowych, w tym dostęp do usług finansowych, które idealnie nadają się do handlu elektronicznego.

Portal staje się pośrednikiem pomiędzy klientem a instytucją finansową np. bankiem. Klient może otrzymać informacje o ofercie instytucji finansowych podanych w formie zestawień, wskazując zalety i wady poszczególnych produktów. Klient dokonuje wyboru na podstawie rekomendacji portalu, co może prowadzić do odchodzenia klienta od współpracy tylko z jedną instytucją finansową, co jest zaletą dla klienta, ponieważ trudno znaleźć bank, który jest liderem i jest to zabezpieczenie przed zmianami w polityce banku.


eBanking - bankowość internetowa czyli zdalne usługi bankowe

Na usługę eBanking składa się będzie możliwość zdalnego założenia rachunku bankowego, zdalne dokonywanie operacji rozliczeniowych (przelewów) oraz nieograniczona zmiana pieniądza bezgotówkowego na gotówkowy przez sieci bankomatów, to okaże się, że usługa ta zapewnia klientowi znacznie większą użyteczność funkcji rozliczeniowej przy znacznie większym oprocentowaniu.
Dzięki rezygnacji z sieci oddziałów bank elektroniczny może zrezygnować z powszechnie pobieranych przez tradycyjne banki prowizji za prowadzenie rachunku czy przelewy, a jednocześnie zaoferować znacznie wyższe oprocentowanie.

Pierwszy na polskim rynku bank internetowy mBank oferuje bez prowizyjny rachunek bankowy z oprocentowaniem za środki awista na poziomie ponad 16%, tj. dwukrotnie wyższa niż tradycyjne banki.

Funkcjonalność wirtualnego rachunku bankowego mogą dodatkowo zwiększyć karty płatnicze, a szczególnie karty pre-paid (elektroniczna portmonetka). Dzięki dostępowi za pośrednictwem Internetu obsługa rachunku bankowego może zostać zintegrowana z oprogramowaniem do zarządzania finansami osobistymi.

Elektroniczny rachunek bankowy może być obsługiwany z wykorzystaniem wszystkich metod zdalnego dostępu. Oznacza to dostęp za pośrednictwem Internetu, telefonu (często dzięki automatycznym systemom wybierania tonowego), telefonu komórkowego wyposażonego w przeglądarkę WAP, komputerów przenośnych itp.

Z tego punktu widzenia popularność usług eBanking prowadzi do pewnego paradoksu. Z jednej strony banki, zmuszone przez konkurencję, wprowadzają do swojej oferty zdalne metody dostępu i zarządzania rachunkiem. Z drugiej strony w żaden sposób nie są przygotowane na migrację klientów w stronę usług elektronicznych, ponieważ baza kosztowa związana z utrzymaniem sieci pozostaje ciągle taka sama. W rezultacie banki tradycyjne promują zdalne usługi bankowe, a większość korzyści ze wzrostu ich popularności przypada bankom, które w swojej ofercie wykorzystują jedynie ofertę opartą na zdalnych kanałach dystrybucji.

Płatności P2P

Produkt rozliczeniowy, oparty o technologie Internetu to platformy płatności P2P. Polega na stworzeniu wirtualnego rachunku pieniężnego, który może być uznany przez obciążenie karty kredytowej jego posiadacza. Serwisy P2P prowadzone są przez instytucje o podwyższonym normach bezpieczeństwa sieciowego, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo środków pieniężnych.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *