O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Produkt w turystyce

sprzedaż, handel, biznes, turystyka, hotel, usługi, marketing, promocja, reklama,

: http://www.mojeurlopy.pl/noclegi/debki

Produktem jest wszystko to, co zaspokaja ludzkie potrzeby i wymagania. Jest nim więc: dobro materialne, usługa, czynności, osoby, miejsce, organizacja, pomysły oraz idea. Z punktu widzenia turystyki ważnym produktem jest miejsce, rozumiane jako fragment powierzchni Ziemi z jej zasobami środowiska naturalnego i kulturowego. Ze względu na te zasoby miejsce można traktować jako nośnik usług zaspokajających wymagania tych, którzy przybywają do niego.

Usługi te można nazwać usługami miejsca. Produkt turystyczny to dowolna kombinacja usług miejsca i usług turystycznych. Produktem turystycznym jest więc na przykład przelot samolotem na Cypr (tam i z powrotem), Wrocław / Kraków zwiedzany z przewodnikiem, apartamenty w luksusowym hotelu wynajęty na dwa tygodnie. Produkt turystyczny jest kompozycją wielu usług, co nazywamy pakietem usług (service package).

Produktem jest wszystko co stanowi przedmiot rynkowej wymiany. Bywa on też definiowany jako oferta czy propozycja sprzedawcy weryfikowana przez rynek. Niektórzy autorzy jako synonimów terminu: „produkt” używają też takich określeń, jak „pakiet wartości” i „wiązka korzyści”.

Produkt turystyczny może obejmować miejsce, poszczególne usługi (pokój w hotelu, transport do miejsca docelowego), pakiet tych usług i czasem pewne produkty materialne. Można łatwo zauważyć, że wśród produktów turystycznych dominują te o charakterze usługowym. Smith proponuje przyjęcie dość popularnej definicji Gunna, że produkt turystyczny jest to złożone przeżycie turysty od momentu opuszczenia domu do momentu powrotu.

Produkt stanowi zestaw korzyści i użyteczności oferowanych konsumentowi w celu zaspokojenia potrzeb.

W procesie kształtowania marketingowego produkt może przyjmować postać:
1. Usługi zaspokajającej potrzeby konsumentów, która wykazuje zróżnicowanie ze względu na:
- przedmiot zaspokajanych potrzeb (układ branżowy usług)
- proces świadczenia (indywidualny/zbiorowy)
- udział konsumenta w procesie usługowym (bezpośredni lub pośredni)
- stopień indywidualizacji cech usług
2. Osoby - gdy celem organizacji non-profit jest eksponowanie określonej osoby i rozbudzanie wśród społeczeństwa poparcia dla niej.
3. Idei - gdy działania organizacji non-profit skierowane są bardziej do społeczeństwa niż pojedynczych konsumentów. Celem ich jest propagowanie wzorów zachowań i postaw oraz rozwijanie ważnych społecznie potrzeb.
4. Organizacji - gdy celem jest uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla zamierzeń danej organizacji oraz skłonienie do korzystania ze świadczonych przez nią usług i udzielania jej pomocy. Można tu wyróżnić organizacje: wspólnych korzyści, usługowe i rządowe.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Marketing w firmie
Następny artykuł:Kształcenie a wymagania wobec pracowników