O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Proces wdrażania Total Quality Management (TQM) w 8 krokach

Napisane 10.03.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: Total Quality Management, zarządzanie jakością, TQM, kierowanie, firma, marketing, obsługa klienta, klient, zarządzanie przez jakość,

: http://upadlosc-konsumenta.pl/

Proces wdrażania TQM przedstawiany jest często w formie ośmiu kroków, jakie należy wykonać w kierunku jakości:

1. Zaangażuj najwyższe kierownictwo w TQM,
2. Przygotuj strategiczne plany poprawy jakości,
3. Realizuj ciągłą poprawę jakości,
4. Wprowadź szkolenia dla pracowników w zakresie rozwiązywania problemów,
5. Zapewnij pracownikom dostęp do metod i narzędzi dla umożliwienia realizacji ciągłego doskonalenia,
6. Stwórz odpowiedni system mierników do oceny przebiegu doskonalenia,
7. Określ sposoby oceny satysfakcji klienta,
8. Usuwaj kulturowe bariery w procesie doskonalenia jakości.

Do ciągłego sterowania procesem TQM w przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół kierujący. Ponieważ TQM jest pierwszoplanowym zadaniem, osoba z kierownictwa przedsiębiorstwa powinna przejąć dodatkowo zadania kierowania zespołem TQM.

Wprowadzenie TQM w przedsiębiorstwie tylko wówczas może przynieść korzyści, jeżeli pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni. Konieczne jest zarówno intensywne szkolenie kierownictwa, jak i wszystkich pracowników.

Szkolenie kierownictwa powinno obejmować:
- podstawy i elementy TQM,
- politykę jakości przedsiębiorstwa,
- zastosowanie metod do własnych zakładowych projektów,
- opracowanie specyficznych dla danego przedsiębiorstwa metod dalszego postępowania.

Proces TQM również wymaga kontroli za pomocą auditów. Regularne audyty zapewniają stabilizację działań w ramach TQM. Bardzo ważną sprawą jest też motywacja pracowników. Nic nie motywuje mocniej niż uznanie. Doświadczenia wykazują, że uznanie wyrażone przez przełożonego znacznie bardziej zwiększa motywację niż same tylko bodźce finansowe.

Filozofia TQM wdrażana w praktyce przez przedsiębiorstwa uzyskuje wysoką rangę i uznanie, której wyrazem są między innymi różnego typu kontynentalne i krajowe nagrody. Do nich należy zaliczyć:
- Nagroda Deminga, wprowadzona w Japoni w 1951 r.
- Nagroda Malcolma Baldridge’a, wprowadzona w USA w 1988 r.
- Europejska Nagroda Jakości, wprowadzona w 1992 r.
- Australijska Nagroda Jakości, wprowadzona w 1988 r.
- Polska Nagroda Jakości, wprowadzona w 1995 r.


Ubiegając się o powyższe Nagrody, a tym samym realizując ich wymagania, organizacja wdraża filozofię TQM.

Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) jest sposobem zarządzania, mającym na celu poprawę efektywności, skuteczności, elastyczności i konkurencyjności prowadzenia interesów jako całości. Jest to całkowite odejście od tradycyjnej drogi koncentrowania się wyłącznie na inspekcji i testach, służących wykryciu i usuwaniu wad. Zamiast tego wywołuje ono działania, zmierzające do zorganizowania pod kątem jakości całej firmy i zaangażowania w sprawy jakości każdego działu, każdej działalności i każdej osoby na każdym szczeblu. TQM opiera się na założeniu, że do osiągnięcia rzeczywistej efektywności organizacji, każda jej część musi ściśle współdziałać z innymi, gdyż każda działalność i każda osoba wpływa na inne i odwrotnie, poddana jest oddziaływaniu ze strony innych.

TQM można zdefiniować również jako filozofię kierowania przedsiębiorstwem opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i polityk jakościowych według danych z rynku. Działania te mają na celu uzyskanie pełnej satysfakcji klientów, polepszenie wydajności procesów i efektywności w organizacji.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *