O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Pożyczki lombardowe

pożyczka, pożyczka lombardowa, finanse, firma, biznes, pożyczki dla firm,

: sucha zabudowa sklep

Pożyczka lombardowa w linii kredytowej – przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, z którym Bank Przemysłowy zawarł umowę o współpracy.

Przyznawana jest w formie „linii kredytowej”, oznacza to, iż każdorazowa spłata części lub całości pożyczki umożliwia ponowne jej wykorzystanie do górnej granicy przyznanego limitu. Pożyczka przekazywana jest bezpośrednio na zablokowany rachunek papierów wartościowych.

Wartość kredytu:
Min 10 tys. zł, max 130% łącznej wartości papierów i środków pieniężnych zdeponowanych na zablokowanym rachunku inwestycyjnym, wg stanu na dzień przyznania pożyczki. Udzielana jest na okres od 7 do 120 dni, z możliwością 3-krotnego jej odnowienia na 120 dniowe okresy bez konieczności jej spłaty w pierwotnym terminie.

Pożyczka lombardowa gotówkowa - przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które posiadają rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, z którym Bank Przemysłowy zawarł umowę o współpracy. Bank dopuszcza wypłatę pożyczki gotówką.

Wartość kredytu:
Min 10 tys.zł, max 55% wartości zabezpieczenia. Udzielana jest na okres od 7 dni do 4 miesięcy z możliwością 3- krotnego jej odnowienia na 120 dniowe okresy bez konieczności jej spłaty w pierwotnym terminie.

: opisy alkoholi

: Agencja reklamowa Dirtydot Kielce

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *