O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Pożyczki lombardowe

Pożyczki lombardowe Pożyczka lombardowa w linii kredytowej – przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, z którym Bank Przemysłowy zawarł umowę o współpracy.Przyznawana jest w formie „linii kredytowej”, oznacza to, iż każdorazowa spłata części lub całości pożyczki umożliwia