O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Rodzaje planów organizacji

Stosuje się wiele kryteriów planowania, co stwarza możliwość różnorodnego ujmowania planów. Kryterium Rodzaje planów Podmiotowe jednostki organizacyjnej, zakładu, przedsiębiorstwa itd. Przedmiotowe branżowe, sektorowe, ogólnogos