O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Plan marketingowy i jego istota dla nowego biznesu

Napisane 06.03.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: marketing w firmie, plan marketingowy, istota marketingu, biznes plan, analiza swot, analiza finansowa,

Plan marketingowy – to dokument roboczy dostarczający bezpośrednio informacji o realizowanych celach rynkowych, prezentujący sposoby ich osiągnięcia, rozkład odpowiedzialności za ich realizację, przewidywane koszty i terminy wykonania poszczególnych zadań.
Typowy plan marketingowy składa się z następujących elementów:
1. określenie stanu firmy i opis rynku
2. określenie pozycji rynkowej firmy i wynikających z niej możliwości i zagrożeń  (elementy SWOT)
3. sprecyzowanie celów i zadań marketingowych
4. strategia marketingowa i sposób jej realizacji
5. harmonogram działań i odpowiedzialności za realizację
6. ustalenie budżetu marketingowego z uwzględnieniem wariantów strategii
7. przewidywane efekty działań marketingowych
8. monitoring i kontrola realizacji

Strategia marketingowa - to sposób wykorzystania potencjału i taktyka funkcjonowania przedsiębiorstwa dla rynku i na rynku, również po to, aby sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu, realizując przy tym własne cele.

Odniesienie sukcesu rynkowego wymaga od przedsiębiorstwa realizacji strategii ofensywnej, polegającej na aktywnym oddziaływaniu na otoczenie w celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej i rozszerzeniu pola rynkowego. Strategia pasywna - to tyko zachowanie stabilizacji, obrona stanu nie zapewniająca perspektyw. Badania wykazały, że ponad 76% przedsiębiorstw aktywnie walczy o zwiększenie udziału na rynku, co świadczy o stosowaniu strategii ofensywnych.

W strategii tej należy podkreślić w szczególny sposób następujące elementy:
- strategie w przedsiębiorstwie zmieniają się zależnie od warunków panujących w jego otoczeniu, przy czym mogą aktywnie wpływać na zmianę tych uwarunkowań lub podlegać procesom adaptacyjnym, w celu przystosowania się do czynników zewnętrznych, których zmiany mogą przebiegać równolegle z opracowywaniem strategii bądź też mogą być przewidywane z wyprzedzeniem
- strategie określają sposób, w jaki można wykorzystać potencjał posiadanych i przyszłych sił, aby zrealizować wyznaczone cele
- strategie wyznaczają z góry kierunek rozwoju firmy, muszą być więc uzupełniane lub korygowane przez środki towarzyszące
- celem strategii jest rozbudowa długotrwałych możliwości sukcesu poprzez wykorzystanie przewagi konkurencyjnej

We współczesnym przedsiębiorstwie wyróżnia się trzy poziomy strategii. Są to następujące szczeble strategiczne:
- strategia organizacji - odpowiada na pytanie jaką działalnością ma się zajmować przedsiębiorstwo i jak ją prowadzić;
- strategia konkurencyjna - precyzuje jak mogą osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną poszczególne strategiczne jednostki biznesu wyodrębnione w firmie
- strategia funkcjonalna - stanowi interpretację roli danego obszaru funkcjonalnego w realizacji ogólnej strategii przedsiębiorstwa jako całości

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *