O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Monitoring kredytowy

Umowa kredytowa jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego wypłacany jest kredyt i rozstrzygane są spory między stronami (bankiem i kredytobiorcą). Praca inspektora kredytowego nie kończy się jednak w momencie udzielenia kredytu. Ostatnim etapem procedur kredytowych jest monitoring kredytowy.Monitoring kredytowy je