O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Porównanie Nasdaq i NYSE

Porównanie Nasdaq i NYSE Ciekawie prezentuje się porównanie wymagań emisyjnych stawianych przez New York Stock Exchange i Nasdaq – dwóch największych przedstawicieli rynku giełdowego i pozagiełdowego na świecie, oraz przez AMEX - giełdę która jest ściśle powiązana z Nasdaq.Najbardziej znacząca jest tu chyba wartość aktywów netto spó