O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Nowy model rynku papierów wartościowych

nasdaq, giełda papierów wartościowych, inwestowanie,

Do tej pory można było wyróżnić dwa rodzaje rynków papierów wartościowych – aukcyjny, oparty na zleceniach (order-driven) i dealerski, oparty na kwotowaniach (price-driven). Przykładem tego pierwszego jest New York Stock Exchange. Handel na tym rynku utrzymywany jest przez stały napływ zleceń kupna i sprzedaży. System oparty na kwotowaniach działa trochę na zasadzie kantorowej. Animatorzy rynku Nasdaq konkurują o klienta publikując swoje kwotowania dla kupna i sprzedaży poszczególnych akcji na bieżąco.

W 1997 roku Nasdaq wprowadził nowe przepisy dotyczące przeprowadzania transakcji (Order Handling Rules), który wymaga, aby w obu kwotowaniach – dealerów i systemów ECN, publikowane były także pewne zlecenia z limitem. Był to pierwszy krok na drodze do stworzenia rynku hybrydowego, inkorporującego w sobie cechy rynków opartych na zleceniach i kwotowaniach.

Jakie są zalety poszczególnych rynków? Uważa się powszechnie, że rynek aukcyjny sprawdza się lepiej przy wycenie papierów wartościowych. Jest również bezpieczniejszy dla inwestora, historyczne badania wskazują, że amplituda wahań indeksów jest mniejsza dla rynków opartych na zleceniach. Z kolei rynki dealerskie są cenione za ich większą płynność i szybsze wykonanie zleceń.

Rynek hybrydowy stworzony przez Nasdaq przy współpracy z nowojorską spółką Primex Trading, umożliwia wystawianie zleceń w systemie aukcyjnym, kierowanych do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Przy tym, dealerzy mogą w znacznym zwiększać płynność rynku decydując się na przeprowadzanie transakcji na własny rachunek, co jest cechą wyłącznie rynków dealerskich. Specjalnie dla potrzeb nowego rynku, stworzony został specjalny system komputerowy Primex Auction System, dzięki nowoczesnej technologii komunikacji i procedurom order-route (automatyczne sortowanie zleceń według szeregu różnych kategorii) transakcje wykonywane są sprawniej niż dotychczas na Nasdaq i zdecydowanie szybciej niż na tradycyjnych rynkach aukcyjnych.

Rynek hybrydowy, mimo niewątpliwych zalet ma także kilka cech kontrowersyjnych o których należy wspomnieć. Trzeba zaznaczyć, że wady te nie są związane z techniczną strukturą rynku i procedurami handlu, ale raczej z wizją Nasdaq towarzyszącą najpierw stworzeniu rynku hybrydowego, a później przy projektowaniu platformy mającej obsługiwać ten rynek – wielokrotnie wspominanej przeze mnie SuperMontage.
     
Rynek hybrydowy w czystej postaci nie potwierdza tego, wręcz przeciwnie, połączenie systemu aukcyjnego i dealerskiego w istotnym stopniu powinno przyczynić się do uatrakcyjnienia handlu poprzez zmniejszenie rozpiętości spread’u i zwiększenie płynności rynku (poprzez zwiększenie konkurencyjności market makerów). Najbardziej skorzystają z tego mali inwestorzy, którzy nie mając wystarczającego kapitału, nie mogli negocjować z dealerami korzystniejszego dla nich spreadu. Zwiększenie przejrzystości rynku, dzięki bieżącemu publikowaniu notowań, przyciąga nowych inwestorów skuszonych obietnicą wyrównania szans wszystkich uczestników rynku. Wydawać by się mogło, że rynek hybrydowy jest doskonałym kompromisem pomiędzy dokładną wyceną papierów wartościowych a płynnością i równouprawnieniem.

Jednak platforma SuperMontage przeczy temu zupełnie. Jeżeli w przyszłości upowszechni się model rynku hybrydowego opartego na wizji Nasdaq, co jest bardzo prawdopodobne, mali inwestorzy nie będą mieli najmniejszych szans w konkurencji z korporacjami i instytucjami. Co więcej, konkurencja na rynku ze strony animatorów rynku raczej się zmniejszy niż zwiększy, jako że SuperMontage zdominuje elektroniczne systemy komunikacji (ECNs), oferując korzystniejsze możliwość dokonywania transakcji (anonimowość, rezerwy, niższe koszty). Jest to wyłącznie moje zdanie, z którym kłócą się przekonania większości ekspertów giełdowych, w szczególności pochodzących z NASD lub w jakikolwiek inny sposób związanych z Nasdaq.

To Cię zainteresuje: Strategia przedsiębiorstwa

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *