O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Nasdaq

ekonomia, giełda, Nasdaq,

W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd amerykańskich, Nasdaq nie posiada instytucji specjalisty przez którego przechodzą wszystkie transakcje. Specyficzna struktura rynku Nasdaq umożliwia aktywne uczestnictwo wielu uczestnikom niezależnie od siebie, korzystającym z wysoce zaawansowanej sieci komputerowej łączącej w sieć podmioty z całego niemal świata. W niniejszym podrozdziale przedstawię główne cechy rynku Nasdaq, na którym wzoruje się większość światowych rynków pozagiełdowych.

Na rynek Nasdaq, określany jako Nasdaq Stock Market, składają się dwa osobne rynki:

Nasdaq National Market

Jest to rynek dla największych i najbardziej aktywnych spółek, w chwili obecnej liczba papierów wartościowych znajdujących się na tym rynku wynosi około 4100. Spółki chcące wejść na ten rynek muszą spełniać surowe standardy finansowe, kapitalizacyjne i korporacyjne (corporate governance standards).

Nasdaq SmallCap Market

Ten rynek przeznaczony jest dla mniejszych spółek, dopiero wchodzących na rynek pozagiełdowy. Według danych z końca kwietnia 2001, liczba walorów notowanych na tym rynku wynosi około 1200. Wymagania emisyjne są dla tego rynku o wiele łagodniejsze, chociaż dotyczy to tylko aspektów finansowych (kapitalizacja spółki, aktywa netto). Wymagania korporacyjne są równie surowe jak na Nasdaq National Market, co ma zapobiegać wprowadzaniu na giełdę spółek określanych potocznie jako „dead fish”, czyli o niejasnej strukturze majątku, przy których istnieje podejrzenie że spółka zostaje wprowadzona na giełdę wyłącznie w celu pozyskania kapitału i następnie likwidacji w krótkim czasie.

Uczestnicy rynku

Podstawową różnicą która odróżnia Nasdaq od rynków giełdowych jest jego specyficzna struktura integrująca wielu uczestników i umożliwiająca im nieograniczony handel. Uczestnicy rynku Nasdaq podzieleni są na dwie grupy:

Animatorzy rynku czyli Market Makers

Są nimi indywidualni dealerzy którzy angażują własny kapitał i prowadzą otwarty handel pomiędzy sobą. Konkurują o klientów publikując własne kwotowania, odzwierciedlające proponowane przez nich ceny kupna i sprzedaży poszczególnych walorów oraz już otrzymane zlecenia z limitem. Każdy market maker ma równy dostęp do systemu komputerowego Nasdaq, za pomocą którego ich propozycje przekazywane są pozostałym uczestnikom rynku. Poprzez bycie w gotowości do natychmiastowego kupna/sprzedaży danego waloru, dealer w istocie świadczy spółce ważną usługę (to określenie może dziwić, jednak w rzeczywistości to, czy rynek jest zainteresowany daną spółką, zależy wyłącznie od wspólnych działań dealerów). Jest to opisywana przez zemnie forma sponsoringu której Nasdaq zawdzięcza swą płynność.
Należy podkreślić, że dealer, zgodnie z obowiązującymi przepisami NASD, ma obowiązek podać notowania zarówno dla kupna jak i sprzedaży, nawet jeżeli zainteresowany jest tylko jedną stroną transakcji.

Elektroniczne Sieci Komunikacji

Elektroniczne Sieci Komunikacji - Electronic Communication Networks (ECNs) – jest drugim, najnowszym uczestnikiem rynku Nasdaq. Początkowo prywatne sieci, zostały włączone w struktury Nasdaq w 1997 roku, kiedy wprowadzono nowe zasady wykonywania zleceń (Order Handling Rules). W chwili obecnej  ocenia się, że udział systemów ECN w całkowitym wolumenie obrotów wynosi 30%, lecz wyraźnie wzrasta. Aby dany system komputerowy został inkorporowany do ECNs, musi zostać zarejestrowany przez SEC, spełniać wymogi NASD i uzyskać certyfikat kompatybilności z systemem Nasdaq.

Jeżeli inwestor korzysta z ECNs, jego zlecenie jest wpierw „puszczone” przez system w celu sprawdzenia czy istnieje kontr-zlecenie, jeżeli nie, zostaje przekierowane na Nasdaq i podane na nim jako zlecenie z ECN. Tam oczekuje na wykonanie lub, jeżeli w miedzy czasie w systemie pojawi się odpowiednie zlecenie, powraca do ECN. Co ciekawe, sami dealerzy również korzystają z elektronicznych sieci komunikacji, gdyż bardzo często mogą wykonać dane zlecenie po cenie atrakcyjniejszej niż u innych dealerów. Wprowadzenie ECN w istotnym stopniu zwiększyło konkurencyjność i płynność rynku, jedynym minusem (minusem dla rynku jako instytucji organizującej rynek a nie dla podmiotów obecnych na nim) jest to, że zlecenia podawane przez ECN mogą być anonimowe – w historii Nasdaq było kilka przypadków w których dealerzy i inne osoby wykorzystywały ten fakt do manipulacji cenami akcji.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *