O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Promocja w organizacji non profit

Na poziomie strategicznym public relations mogą być wykorzystywane jako przewaga konkurencyjna do poprawy lub utrzymania wizerunku i pozycji organizacji oraz produktu poprzez stosowanie skoordynowanego zakresu komunikacji. Przekaz public relations musi być dokładny i obiektywny, ale zarazem odzwierciedlać potrzeby i interes