O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Kredyt w rachunku bieżącym

kredyt w rachunku bieżącym, kredyt, ROR, finanse, biznes, firma, kredyt obrotowy, banki, rachunek bieżący, kredyty dla firm, zabezpieczenie kredytu, raty,

Kredyt w rachunku bieżącym jest formą kredytu obrotowego. Przeznaczony jest on jak każdy kredyt obrotowy na potrzeby bieżące przedsiębiorców mających rachunek bankowy w danym banku. Najczęściej korzystają z niego podmioty o nieregularnych wpływach na rachunek bieżący. Kredyt w rachunku bieżącym polega w istocie na przyznaniu klientowi prawa do utrzymania ujemnego (debetowego) salda rachunku bieżącego do określonej wysokości, w określonym czasie. Zgodnie z umową kredytową bank ustala więc dwa limity: czasowy i ilościowy, wyznaczając maksymalną kwotę ujemnego salda rachunku bieżącego i okres trwania umowy (najczęściej sześć miesięcy). Przedsiębiorstwo pobierając taki kredyt ma częste wpłaty i wypłaty przez rachunek bieżący. Dlatego też w okresie kredytowania wysokość ujemnego salda stale zmienia się (przez pewien czas przedsiębiorstwo może nawet mieć saldo dodatnie).

Specyfika kredytu w rachunku bieżącym polega m. in. na tym, że kredytobiorca płaci oprocentowanie wyłącznie od ujemnego salda rachunku, oraz prowizję (nieraz bardzo wysoką). Dla przedsiębiorstwa mającego częste wpłaty na ten rachunek całkowity koszt kredytu jest wyjątkowo niski. Sprawia to, że o kredyt taki ubiega się wiele przedsiębiorstw, natomiast niezbyt chętnie udzielają go banki. Najczęściej banki przyznają taki kredyt tylko przedsiębiorstwom, które już przedtem zaciągały u nich kredyty i spłaciły je w terminie oraz przedsiębiorstwom o dobrej kondycji finansowej, obsługiwanym przez inne banki (pozwala to im pozyskać dobrych klientów). Małe ryzyko związane z obsługa kredytową takich przedsiębiorstw sprawia, że mimo względnie niskich przychodów z udzielanych kredytów w rachunku bieżącym są one uważane za korzystne dla banków.

W ofercie większości banków jest to kredyt przyznawany na jeden rok. Po tym czasie bank dokonuje oceny kredytobiorcy pod względem ekonomicznym oraz ocenia wysokość przeprowadzonych obrotów w stosunku do wysokości udzielonego kredytu. W przypadku gdy ocena wypada zadowalająco nie ma żadnych przeciwwskazań do odnowienia kredytu na kolejny rok. Kredyt w rachunku bieżącym jest z reguły jednak wyżej oprocentowany niż zwykły kredyt obrotowy, ponieważ bank nigdy nie jest w stanie ocenić, jak wysokie będzie wykorzystanie kredytu.

Teoretycznie kredytobiorca może w ogóle nie korzystać z dostępnego salda, gdy wpływy na rachunek będą tak wysokie, iż korzystanie z przeznaczonego debetu byłoby bezcelowe. Dlatego banki, które nie stosują prowizji od udostępnionego, a nie wykorzystanego kredytu, podwyższają marżę, aby zrekompensować utracone dochody.

Zabezpieczeniem kredytu na rachunku bieżącym może być każda forma, jaką dopuszcza prawo i wewnętrzne regulaminy banku kredytującego. Banki stosują w praktyce jak najbardziej płynną formę przyjętego zabezpieczenia, czyli taką, która w krótkim czasie pozwoli odzyskać gotówkę. Do takich form zaliczyć można:
- przewłaszczenie majątku obrotowego
- cesja należności kontrahentów
- poręczenie

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym spłacane są najczęściej w okresach miesięcznych, rzadziej w okresach kwartalnych. Kredyty w rachunku bieżącym mogą mieć dwojaki charakter: kredytu płatniczego lub otwartego.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *