O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Kontrola rynku Nasdaq – Market Watch

ekonomia, finanse, giełda, Nasdaq,

: Forum

Wydział kontroli rynku Nasdaq (Nasdaq MarketWatch Department) został utworzony w celu umożliwienia i ułatwienia nadzoru kontrolnego nad rynkiem Nasdaq, w celu utrzymania jego przejrzystości, płynności i integracji. MarketWatch nadzoruje aktywność rynkową poprzez monitorowanie wiadomości rynkowych ogłaszanych publicznie, mając do dyspozycji ostateczne narzędzie w postaci możliwości wstrzymania handlu, wykonywanego według uznania. MarketWatch podzielony jest na dwie oddzielne sekcje:

StockWatch

StockWatch umożliwia kontrolę w czasie rzeczywistym rynku Nasdaq od strony emitentów. Wykonuje swoje zadania poprzez monitorowanie informacji prasowych wydanych przez spółki znajdujące się na rynku, kontroluje również ceny i obroty danymi walorami, pod kątem wystąpienia nagłych wahań i nieprawidłowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami SEC, dana spółka musi niezwłocznie podać do publicznej wiadomości wszelkie informacji mogące w istotnym stopniu wpłynąć na zmianę sytuacji rynkowej. StockWatch może okresowo wstrzymać handel, jeżeli istnieje podejrzenie, że nie wszyscy uczestnicy rynku byli w stanie uzyskać owe informacje.

Trade Watch

Dzięki TradeWatch możliwe jest bieżące monitorowanie aktywności na rynku. Jego zadaniem jest utrzymywanie rynku w należytym porządku i zapewnienie jego integralności. W praktyce TradeWatch to system automatycznej detekcji wszelkich nieprawidłowości rynkowych, wywołanych celowymi lub niezamierzonymi działaniami dealerów i inwestorów. Do jego zadań należy również rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami natury technicznej – błędnymi notowaniami, zawyżonymi lub zaniżonymi obrotami, itp. Informacje zebrane przez TradeWatch są także wykorzystywane przez SEC i NASD przy wprowadzaniu nowych przepisów, mających na celu usprawnienie handlu.

Nowy system Nasdaq – SuperMontage

Na początku 2000 r. Nasdaq rozpoczął prace nad nowym systemem komputerowym, nazwanym SuperMontage. Projekt był bardzo kontrowersyjny, wzbudził wiele emocji zarówno wśród bezpośrednich uczestników rynku – inwestorów, dealerów i spółek, jak również wśród organów nadzorujących rynek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Po długich negocjacjach z SEC, w trakcie których Nasdaq zmuszony był zrezygnować z niektórych z proponowanych przez siebie zmian, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, na początku 2001 roku, udzieliła wstępnej (warunkowej) zgody na wprowadzenie SuperMontage. Ponieważ system ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla przyszłości rynku papierów wartościowych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale najprawdopodobniej również dla światowych rynków papierów wartościowych wzorowanych na systemie amerykańskim, zdecydowałem się przedstawić główne założenia SuperMontage.

Z założenia, celem wprowadzenia SuperMontage miało być zwiększenie, do granic możliwości, przejrzystości rynku i dostępności  informacji rynkowych. Takie założenie działałoby przede wszystkim na korzyść mniejszych inwestorów, którzy bardzo często z racji swojej słabej pozycji rynkowej nie są w stanie uzyskać informacji dostępnym dużym inwestorom i instytucjom. Powszechnie znany jest fakt, że w momencie, w którym jeden z podmiotów uczestniczących w handlu na rynku ukrywa materialnie istotne informacje, można mówić o próbie manipulacji rynkiem. Sytuacja taka jest absolutnie nie do zaakceptowania, jeżeli chcemy mieć do czynienia z prawdziwie wolnym rynkiem, a takie założenie jest jednym z głównych celów nowej strategii Nasdaq, co wzbudza zdecydowanie najwięcej kontrowersji, nie do końca jest zgodne z tym założeniem. Co ciekawe, najbardziej przeciwne nowemu systemowi są elektroniczne systemy komunikacji (ECNs), które obawiają się o zachowanie swego udziału w rynku.

Jednym z głównych usprawnień SuperMontage jest zapewnienie pełniejszego obrazu na rynku danej akcji. Obecnie system Nasdaq, z reguły rzeczy (są wyjątki), wyświetla najbardziej atrakcyjną cenę danego waloru (podaną w postaci inside spread dla całego rynku i dealer spread dla rynku dealerów oraz wielkość obrotu dostępnego przy danej cenie. Jednakże, zawsze, podana dla danej ceny wielkość popytu i podaży stanowi zaledwie wycinek całej wielkości (podawanych przy zleceniach z limitem, o cenie innej niż w spread’dzie). SuperMontage został zaprojektowany aby podawać trzy najlepsze poziomy cenowe i wielkości obrotu przypisane do każdego poziomu, dzięki czemu wgląd w aktualną sytuacje na rynku jest bezsprzecznie pełniejszy. Jednakże ta cecha może zostać zniekształcona przez drugą nowość SuperMontage określaną jako „reserve”.

Dzięki niej, market makers mogą reklamować określoną wielkość akcji którymi chcą handlować, gdy w rzeczywistości ich plany dotyczą o wiele większej ilości. Brzmi to dość skomplikowanie, a ponieważ niesie ze sobą poważne konsekwencje dla rynku kapitałowego, postaram się wyjaśnić to bliżej.

Załóżmy, że market maker ma klienta instytucjonalnego chcącego sprzedaż 100 000 akcji. Wprowadzone na rynek jednorazowo, mogłyby w poważnym stopniu wpłynąć na cenę niekorzystnie dla kilenta. Aby tego uniknąć, w systemie SuperMontage dealer może wystawić określoną liczbę akcji, powiedzmy 5 000, pozostałe 95 000 zostaje umieszczone w ukrytej rezerwie, która w gruncie rzeczy opatrzona jest wiadomością brzmiącą mniej więcej tak: „Kupcy, przez przypadek mam do sprzedania, jeżeli jesteście zainteresowani, 95 000 akcji po tej samej cenie”.

Mimo więc, że to 100 000 akcji jest przedmiotem transakcji, SuperMontage wyświetla jedynie 5 000. Kupiec może otwarcie kupić pierwotne 5 000, a następnie, o czym rynek już nie wie, pozostałe 95 000. Łatwo dostrzec wynikające stąd duże potencjalne możliwości manipulacji rynkiem akcji. Możliwości dostępne jedynie dla największych inwestorów, gdyż ukrywanie akcji w „rezerwie” obowiązuje jedynie dla pakietów akcji powyżej 1 000 sztuk.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poprzedni artykuł:Nasdaq
Następny artykuł:Funkcjonowanie giełdy Nasdaq