O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Cykl życia produktu cz. 1

Cykl życia produktu cz. 1 Cykl życia produktu można określić jako kształtowanie się sprzedaży produktu i zysku w czasie. Jest to zatem okres, w którym produkt znajduje się na rynku nabywców, w którym to okresie występują różne stadia wolumenu sprzedaży tego produktu - tzw. fazy cyklu życia produktu.Analiza cyklu życia produktu ma kluczo