O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wygaśnięcie poręczenia

Wygaśnięcie poręczenia Zgodnie z prawem cywilnym poręczenie wygasa przede wszystkim wówczas, gdy nastąpi wygaśnięcie długu głównego wynikającego z umowy kredytowej, co jest następstwem zawisłości poręczenia. Zobowiązanie wygasa również w przypadku:1. gdy nie powstaje dług, jeżeli poręczenie było udzielone za spłatę długu przysz�