O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Marketing mix

Marketing mix Ostatnie lata przyniosły pewne modyfikacje marketingowej koncepcji. Dotyczy to w głównej mierze podejścia zarządu do sposobu prowadzenia interesów i jest określane jako społeczny marketing. W tej koncepcji podstawowym celem firmy jest efektywne i skuteczne pobudzanie i zaspokajanie potrzeb i pragnień nabywców przy zach